Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thanh


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ THANH

Mã số thuế: 3200595222
Người đại diện: Hồ Văn Hạnh
Xã Thanh - Xã Thanh - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THANH

Mã số thuế: 3200598223
Người đại diện: Nguyễn Thái Bình
Aho - Xã Thanh - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THANH

Mã số thuế: 3200598537
Người đại diện: Phạm Thanh Hải
Thôn Thanh 1 - Xã Thanh - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị.

TRƯỜNG MẦM NON THANH

Mã số thuế: 3200602744
Người đại diện: Nguyễn Thị Hồng
A Ho - Xã Thanh - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị.

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN PLAN XÃ THANH

Mã số thuế: 3200628397
Người đại diện: Hồ Văn Hạnh
Thôn A Ho - Xã Thanh - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị.

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRẦN HOÀNG NAM KHÁNH

Mã số thuế: 3200534692-001
Người đại diện: HOÀNG THỊ THU HƯƠNG
Thôn A Ho, Xã Thanh, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam