Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hướng lộc


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI VƯỢNG TIẾN

Mã số thuế: 3200572225
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NHÀN
Thôn Cheng, Xã Hướng Lộc, Huyện Hướng Hoá, Tỉnh Quảng Trị, Việt Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HƯỚNG LỘC

Mã số thuế: 3200590778
Người đại diện:
Pa Xía - Xã Hướng Lộc - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị.

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HƯỚNG LỘC

Mã số thuế: 3200598350
Người đại diện: Hồ Sỹ Chẩm
Pa Xía - Xã Hướng Lộc - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị.

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG LỘC

Mã số thuế: 3200598417
Người đại diện: Trần Thị Niên
Pa Xía - Xã Hướng Lộc - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị.

BAN ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN PLAN XÃ HƯỚNG LỘC

Mã số thuế: 3200628414
Người đại diện: Hồ Văn May
Pa Xía - Xã Hướng Lộc - Huyện Hướng Hoá - Quảng Trị.