Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thái long


CÔNG TY TNHH ĐẠI PHONG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000888666
Người đại diện: TRỊNH NGỌC HÒA
Thôn Hòa Bình, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÒNG KHÁM ĐA KHOA HÙNG VƯƠNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000888137
Người đại diện: ĐÀM XUÂN CẢNH
Thôn Phú An, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VINALOG VIỆT NAM

Mã số thuế: 5000888049
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THÀNH
Km9+800, Thôn Phú An, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ BẢO GIANG

Mã số thuế: 5000885841
Người đại diện: TRẦN VĂN ĐÔNG
Thôn Phú An, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ MINH PHÁT AN

Mã số thuế: 5000885834
Người đại diện: HOÀNG THỊ HẠNH
Thôn Tân Hải Thành, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGUYỄN KHÁNH

Mã số thuế: 5000871493
Người đại diện: NGUYỄN THANH THU
Thôn Phú An , Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HÙNG LỢI

Mã số thuế: 5000867105
Người đại diện: NÔNG THỊ VÂN QUỲNH
Thôn Tân Hải Thành , Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP BÁCH THANH

Mã số thuế: 5000866327
Người đại diện: PHẠM QUÝ KỲ
Thôn Hòa Mục, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÊ PHÁT AN

Mã số thuế: 5000830313-001
Người đại diện: NÔNG THỊ VÂN QUỲNH
Thôn Tân Thành 2, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TRẠCH DUY TẠI TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5100430573-001
Người đại diện: HOÀNG LÊ HÙNG
Thôn Đồng Mon, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

UBND XÃ THÁI LONG

Mã số thuế: 5000187004
Người đại diện: Trịnh Văn Lương
Xóm Hoà mục , Thái long - Xã Thái Long - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THÁI LONG

Mã số thuế: 5000231567
Người đại diện: Đoàn Thị Thuận
Hoà mục 1 - Xã Thái Long - - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang.

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG PHÁT TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000254934
Người đại diện: NGUYỄN HUY PHONG
Cụm các khu Công nghiệp -Dịch vụ - Đô thị Long Bình An, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ CHẾ BIẾN LÂM SẢN - VẬN TẢI HOÀNG HÙNG

Mã số thuế: 5000280878
Người đại diện: Hoàng Lê Hùng
Xóm Đồng Mon, xã Thái Long - - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN Ô TÔ ĐÀO MINH PHÁT

Mã số thuế: 5000718713
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC BÌNH
Thôn Tân Hải Thành, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TRUNG NGỌC

Mã số thuế: 5000760264
Người đại diện: VŨ ĐỨC TRƯỜNG
Chuyển đến: Thôn Tân Hải Thành, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BẢO GIANG

Mã số thuế: 5000793566
Người đại diện: CHU THỊ NGÂN
Thôn Phú An, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI TẤN LONG

Mã số thuế: 5000794633
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TIẾN
Thôn Tân Hải Thành, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYÊN HIỆP

Mã số thuế: 5000822739
Người đại diện: NGUYỄN QUANG VỊNH
Thôn Hòa Mục, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ CÂY ĂN QUẢ QUANG VINH

Mã số thuế: 5000827938
Người đại diện: Nguyễn Quang Vinh
Thôn Hòa Mục - Xã Thái Long - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NHẬT NAM

Mã số thuế: 5000834413
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TOÁN
Thôn Phú An , Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MÁY NÔNG NGHIỆP NAM HUY

Mã số thuế: 5000839919
Người đại diện: PHẠM THÀNH NAM
Thôn Phú An, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG MINH VŨ

Mã số thuế: 5000843520
Người đại diện: HOÀNG NGỌC CƯƠNG
Thôn Tân Thành 1, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH PHÁT

Mã số thuế: 5000853293
Người đại diện: HOÀNG THỊ HẠNH
Thôn Tân Hải Thành, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MAY LONG PHÚ

Mã số thuế: 5000857107
Người đại diện: LÝ THỊ HỢI
Thôn Phú An 2, Xã Thái Long, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam