Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã an khang


CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN MEP VIỆT NAM

Mã số thuế: 5000896628
Người đại diện: PHẠM THỊ HUẾ
Thôn Thúc Thủy, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÙNG CƯỜNG TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000894243
Người đại diện: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
Thôn Phúc Lộc B, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DV VIỄN THÔNG NHƯ Ý

Mã số thuế: 5000891852
Người đại diện: NGUYỄN VIỆT DŨNG
Thôn An Lộc A, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NEW FLOWER

Mã số thuế: 5000890016
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG TRỌNG
Thôn Phúc Lộc B, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÔN THÉP NAM PHƯƠNG

Mã số thuế: 5000886757
Người đại diện: PHẠM THỊ DUNG
Thôn Phúc Lộc A, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG HIỆP PHÚ

Mã số thuế: 5000880667
Người đại diện: DƯƠNG XUÂN HÙNG
Thôn Phúc Lộc B, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG AN KHANG

Mã số thuế: 5000868973
Người đại diện: Trần Thị Phương Lan
Thôn An Phúc, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

UBND XÃ AN KHANG

Mã số thuế: 5000187011
Người đại diện: Trần Ngọc Tân
An khang - Xã An Khang - Thành Phố Tuyên Quang - Tuyên Quang.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN AN THỊNH

Mã số thuế: 5000539866
Người đại diện: HOÀNG VĂN THUYẾT
Thôn Bình Ca, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯƠNG CÔNG

Mã số thuế: 5000588990
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CÔNG
Thôn Trường Thi A, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI ONG PHONG THỔ XÃ AN KHANG

Mã số thuế: 5000793679
Người đại diện: Trần Xuân Phong
Thôn Phúc Lộc A, Xã An Khang, Thành Phố Tuyên Quang, Tuyên Quang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG LÔ GIANG

Mã số thuế: 5000816044
Người đại diện: NGUYỄN SINH HẠ
Thôn Thúc Thủy, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THI CÔNG XÂY DỰNG TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 5000818274
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HIẾU
Thôn Thúy An, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VẬN TẢI THƯƠNG MẠI TUẤN HÙNG

Mã số thuế: 5000826525
Người đại diện: HOÀNG MINH CHIẾN
Thôn An Lộc A, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ LỢI UY

Mã số thuế: 5000844362
Người đại diện: Lương Thị Hương Giang
Thôn Trường Thi A, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QUANG VINH TUYÊN QUANG

Mã số thuế: 5000619800
Người đại diện: VŨ ĐÌNH TUẤN
Thôn Thúc Thủy, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT VÀ VẬN TẢI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 5000821774
Người đại diện: NGUYỄN HỒNG CHÂU
Thôn Phúc Lộc B, Xã An Khang, Thành phố Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam