Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thạch lâm


HTX THANH NIÊN NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN HUYỆN THẠCH HÀ

Mã số thuế: 3001234623
Người đại diện: Nguyễn Đình Ninh
Xóm Kỳ Bắc - Xã Thạch Lâm - Xã Tân Lâm Hương - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh.

TRƯỜNG MẦM NON II TÂN LÂM HƯƠNG

Mã số thuế: 3001534666
Người đại diện:
Thôn Phái Đông - Xã Tân Lâm Hương - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh.

UBND XÃ THẠCH LÂM

Mã số thuế: 3000154492-001
Người đại diện:
Xã Thạch Lâm - Xã Tân Lâm Hương - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP NÔNG NGHIỆP THẠCH LÂM

Mã số thuế: 3001908047
Người đại diện: Nguyễn Quang Hạnh
Thôn Phái Đông - Xã Tân Lâm Hương - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh.

CÔNG TY TNHH LÂM TÙNG SƠN

Mã số thuế: 3001932233
Người đại diện: ĐẶNG HỮU SƠN
Nhà ông Đặng Hữu Sơn, thôn Kẻ Các, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP AN PHÚ

Mã số thuế: 3002031288
Người đại diện: TRẦN HỮU ĐỨC
Nhà ông Trần Hữu Đức, thôn Kỷ Các, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI AN NGỌC

Mã số thuế: 3002072372
Người đại diện: ĐẶNG BÁ TÙNG
Nhà ông Đặng Bá Tứ, thôn Kỷ Các, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI 579

Mã số thuế: 3002103510
Người đại diện: PHAN VĂN HOÀNG
Nhà bà Dương Thị Tâm, xóm La Xá, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001514130
Người đại diện: TRƯƠNG ĐĂNG THÁI
Thôn Bình Tiến, Xã Thạch Lâm, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LÂM

Mã số thuế: 3000813988
Người đại diện: Nguyễn Thị Hạ
Xóm Phái Đông - Xã Thạch lâm - - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh.