Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thạch thanh


TRƯỜNG MẦM NON 2 THỊ TRẤN

Mã số thuế: 3001533609
Người đại diện: Nguyễn Thị Hà
Xóm Sơn Vĩnh - Xã Thạch Thanh - Xã Thạch Thanh - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh.

UBND XÃ THẠCH THANH

Mã số thuế: 3000155418-001
Người đại diện:
Xã Thạch Thanh - Xã Thạch Thanh - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh.

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP XÃ THẠCH THANH

Mã số thuế: 3002028609
Người đại diện: Nguyễn Văn Thắng
Xóm Sơn Vĩnh - Xã Thạch Thanh - Huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh.

CHI NHÁNH HÀ TĨNH - CÔNG TY CỔ PHẦN STEVIA VENTURES

Mã số thuế: 0104026958-003
Người đại diện: TRẦN THỊ TÂM
Tại nhà ông Lê Đăng Khâm, xóm Thanh Mỹ, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

XÍ NGHIỆP XÂY LẮP TƯ NHÂN 20 - 4

Mã số thuế: 3000293104
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HÀO
Xóm 4b, Xã Thạch Thanh, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam