Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã sơn trung


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TM - XÂY DỰNG TRẦN HƯNG 68

Mã số thuế: 4201947461
Người đại diện: BÙI HUYỀN TRANG
Thôn Ma O, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HÒA THẮNG

Mã số thuế: 4201945739
Người đại diện: TRẦN KIM PHÁP
Thôn Ma O, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TVTK-XD 68 KS

Mã số thuế: 4201936163
Người đại diện: Phạm Đình Giáp
Thôn Ma O, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XÂY LẮP HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 4201862698
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NGHỊ
Thôn Ma O, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT KS

Mã số thuế: 4201569361
Người đại diện: LÊ THÀNH LUÂN
Thôn Tà Nĩa, Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

ĐỘI QUẢN LÝ THU THUẾ SƠN TRUNG

Mã số thuế: 4201519963
Người đại diện:
Chi cục Thuế Khánh Sơn - Xã Sơn Trung - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG KÝ

Mã số thuế: 4200848690
Người đại diện: NGUYỄN HÙNG VÂN
Xã Sơn Trung, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ DÂN TỘC NỘI TRÚ KHÁNH SƠN

Mã số thuế: 4200668338
Người đại diện: Đỗ Như Quỳnh
Thôn Ma O - Xã Sơn Trung - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa.

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KHÁNH SƠN

Mã số thuế: 4200367475
Người đại diện: Hồ Ngọc Gia
Thôn Tà Nĩa - Xã Sơn Trung - - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa.

UBND XÃ SƠN TRUNG

Mã số thuế: 4201135050
Người đại diện: Mấu Thị Thị
Thôn Tà Nĩa - Xã Sơn Trung - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa.

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN TRUNG

Mã số thuế: 4201181353
Người đại diện: Trần Thị Nghĩa
Thôn Ma O - Xã Sơn Trung - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa.

TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG OANH

Mã số thuế: 4201181346
Người đại diện: Hoàng Thị Ngần
Thôn Ma o - Xã Sơn Trung - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa.