Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã sơn lâm


CÔNG TY TNHH TAGU GREEN MART

Mã số thuế: 4201962212
Người đại diện: HUỲNH MAZSA
Thôn Du Oai, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MINH ĐÔN

Mã số thuế: 4201906666
Người đại diện: NGUYỄN MINH ĐÔN
Thôn Du Oai, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM THANH MINH

Mã số thuế: 4201702158
Người đại diện: Phạm Thị Thu Thủy
Thôn Cam Khánh, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

ĐỘI QUẢN LÝ THU THUẾ SƠN LÂM

Mã số thuế: 4201520038
Người đại diện:
Chi cục Thuế - Xã Sơn Lâm - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa.

CÔNG TY TNHH MINH THIỆN KS

Mã số thuế: 4201594128
Người đại diện: NGUYỄN VĂN MINH
Thôn Du Oai, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VẬN TẢI HUY HOÀNG - CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU QUỐC HƯNG

Mã số thuế: 4200705420-003
Người đại diện: TÔ QUỐC HƯNG
Tỉnh Lộ 9, thôn Cam Khánh, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUỐC HƯNG

Mã số thuế: 4200848813
Người đại diện: TÔ QUỐC HOÀNG
Thôn 1, Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

UBND XÃ SƠN LÂM

Mã số thuế: 4201126835
Người đại diện: Cao Thị Hằng
Tỉnh lộ 9, Du Oai - Xã Sơn Lâm - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SƠN LÂM

Mã số thuế: 4201126828
Người đại diện: Nguyễn Văn Minh
Du Oai - Xã Sơn Lâm - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa.

TRƯỜNG TIỂU HỌC SƠN LÂM

Mã số thuế: 4201126810
Người đại diện: Nguyễn Minh Đạo
Thôn Du Oai - Xã Sơn Lâm - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa.

TRƯỜNG MẦM NON PHONG LAN

Mã số thuế: 4201126987
Người đại diện: Phạm Thị Hoà
Du Oai - Xã Sơn Lâm - Huyện Khánh Sơn - Khánh Hòa.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CAM KHÁNH

Mã số thuế: 4201130856
Người đại diện: PHẠM KHẮC SƠN
Xã Sơn Lâm, Huyện Khánh Sơn, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam