Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã minh nông


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẠI LỘC

Mã số thuế: 2600383238
Người đại diện: PHÙNG THU HƯƠNG
Khu 10, xóm Hồng Hải, Xã Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ NGUYỄN

Mã số thuế: 2600406647
Người đại diện: LÊ VIỆT HƯNG
Đội 5, Ban Cũ, Xã Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH NÔNG

Mã số thuế: 2600478881
Người đại diện: Nguyễn Đức Thiện
Khu Hòa Phong, xã Minh Nông - - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HẠC TRÌ

Mã số thuế: 2600637771
Người đại diện: Kim Văn Việt
Xã Minh Nông - - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ.

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 2600379520
Người đại diện: PHÙNG ĐỨC HẠNH
Đội 2, Minh Tân, Xã Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ XÂY DỰNG AN HÀ

Mã số thuế: 2600261342
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HỒNG
đội 2, thôn minh tân, Xã Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ANH VŨ

Mã số thuế: 2600426259
Người đại diện: NGUYỄN VĂN MINH
Đường Quốc lộ 2, Xã Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠT VIỆT

Mã số thuế: 2600711390
Người đại diện: PHÙNG ANH TUẤN
Đội 1, Xã Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HƯNG KỲ

Mã số thuế: 2600315654
Người đại diện: TRẦN THỊ LAN
đội 1, xóm minh tân, Xã Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LƯU TRƯỜNG HƯNG

Mã số thuế: 2600313777
Người đại diện: ĐẶNG HUY DƯƠNG
Khu Hồng Hải, Xã Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VIỆT HÓA

Mã số thuế: 2600256832
Người đại diện: NGUYỄN THỊ VIỆT
Khu 1, Xã Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHANG NINH

Mã số thuế: 2600339863
Người đại diện: Đào Văn Ninh
Khu 7 - Xã Minh Nông, , Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

XÍ NGHIỆP CƠ KHÍ 3 - 2

Mã số thuế: 2600202058
Người đại diện: Đỗ Xuân Thọ
Xóm Minh Bột, Xã Minh Nông, , Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH THIÊN TẠO

Mã số thuế: 2600323895
Người đại diện: Phan Xuân Thiện
Đội 2, xã Minh Nông, , Thành phố Việt Trì, Phú Thọ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG MINH TIẾN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600248172
Người đại diện: ĐỖ MINH TUẤN
Khu Trung Tu ô tô, Xã Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI HÙNG MẠNH

Mã số thuế: 2600562607
Người đại diện: ĐINH TIẾN DŨNG
khu 2, Xã Minh Nông, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam