Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tân đức


UỶ BAN NHÂN XÃ TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 2600438166
Người đại diện: Nguyễn Mạnh Thắng
Khu 4, xã Tân Đức - Xã Tân Đức - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ.

CÔNG TY TNHH CỬA VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH TRUNG

Mã số thuế: 2600885100
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DŨNG
Khu 1, Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KOREA TÂY BẮC TẠI PHÚ THỌ

Mã số thuế: 0107584936-001
Người đại diện: NGUYỄN VĂN PHƯƠNG
Khu 4, Xã Tân Đức, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

TRƯỜNG MẦM NON TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 2600495686
Người đại diện: Đỗ Thị Liên
Khu 4 - Xã Tân Đức - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN ĐỨC

Mã số thuế: 2600495213
Người đại diện: Lê Văn Lưu
Khu 3 - Xã Tân Đức - Thành phố Việt Trì - Phú Thọ.