Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã liên hiệp


CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH 36

Mã số thuế: 5100486223
Người đại diện: MA VĂN THƯ
Thôn Tân Thành 3, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO THỊNH

Mã số thuế: 5100481666
Người đại diện: Phan Đình Trọng
Thôn Đi, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam

UBND XÃ LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 5100135881
Người đại diện: Nguyễn bá Lai
Xã Liên hiệp - - Huyện Bắc Quang - Hà Giang.

LĂNG THỊ QUẾ

Mã số thuế: 5100199677
Người đại diện:
Liên Hiệp - Xã Liên Hiệp - Huyện Bắc Quang - Hà Giang.

MA VĂN THI

Mã số thuế: 5100199733
Người đại diện:
xa Liên Hiệp - Xã Liên Hiệp - Huyện Bắc Quang - Hà Giang.

HOÀNG QUỐC BẨM

Mã số thuế: 5100199684
Người đại diện:
Xã Liên Hiệp - Xã Liên Hiệp - Huyện Bắc Quang - Hà Giang.

TRƯỜNG MẦN NON LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 5100261371
Người đại diện: Mai thị Niệm
Thôn trung tâm, xã Liên Hiệp - - Huyện Bắc Quang - Hà Giang.

TRƯỜNG TIỂU HỌC LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 5100261741
Người đại diện: Hoàng Thị Mận
Thôn Trung Tâm, xã Liên Hiệp - - Huyện Bắc Quang - Hà Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG LIỆN HIỆP

Mã số thuế: 5100261928
Người đại diện: Nguyễn Đắc Thảo
Thôn Trung Tâm, xã Liên Hiệp - - Huyện Bắc Quang - Hà Giang.

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊN HIỆP

Mã số thuế: 5100261935
Người đại diện: Đặng Hà Lượng
Thôn Trung Tâm, xã Liên Hiệp - - Huyện Bắc Quang - Hà Giang.

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG

Mã số thuế: 5000301937-003
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TIẾN
Thôn Tân Thành 3, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 154

Mã số thuế: 5100327463
Người đại diện: NGUYỄN BÁ LAI
Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam

CHI NHÁNH XĂNG DẦU - CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUANG HỢI

Mã số thuế: 0800041693-001
Người đại diện: Nguyễn Văn Hợi
Thôn Tân Thành 3, Xã Liên Hiệp, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam