Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đức xuân


CÔNG TY TNHH SƠN TRUNG DU - CHI NHÁNH HÀ GIANG

Mã số thuế: 2600924222-003
Người đại diện: HOÀNG VĂN MINH
Thôn Nậm Tậu, Xã Đức Xuân, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam

TRƯỜNG PHỔ THÔNG CƠ SỞ ĐỨC XUÂN

Mã số thuế: 5100261903
Người đại diện: Hoàng Văn Hùng
Thôn Xuân Thành, xã Đức Xuân - - Huyện Bắc Quang - Hà Giang.

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC XUÂN

Mã số thuế: 5100262463
Người đại diện: Đặng Tú Lỳ
Thôn Xuân Thành, xã Đức Xuân - - Huyện Bắc Quang - Hà Giang.

TRƯỜNG MẦM NON ĐỨC XUÂN

Mã số thuế: 5100330145
Người đại diện: Mai Thị Niệm
xã Đức Xuân - - Huyện Bắc Quang - Hà Giang.

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐÔNG THÀNH

Mã số thuế: 5000234374-001
Người đại diện: Hoàng Trọng Đông
Xã Đức Xuân, Huyện Bắc Quang, Tỉnh Hà Giang, Việt Nam