Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã liêm thuỷ


DOANH NGHIỆP TN NGUYỄN VŨ BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700203080
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC TUẤN
Thôn Bản cải, Xã Liêm Thuỷ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

UBND XÃ LIÊM THUỶ

Mã số thuế: 4700123188
Người đại diện: Nguyễn Duy Kim
Xã Liêm Thuỷ - - Huyện Na Rì - Bắc Kạn.

CÔNG TY TNHH QUANG MINH

Mã số thuế: 4700160616
Người đại diện: Phạm Quang Mẫn
Thôn Nà Pì, Xã Liêm Thuỷ - - Huyện Na Rì - Bắc Kạn.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ LIÊM THỦY

Mã số thuế: 4700208829
Người đại diện: Hoàng Văn Cộng
Nà Pì - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Kạn.

TRƯỜNG MẦM NON LIÊM THUỶ

Mã số thuế: 4700208804
Người đại diện: Nguyễn Thị Hoa
Liêm Thuỷ - Xã Liêm Thuỷ - Huyện Na Rì - Bắc Kạn.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DƯƠNG LUÂN

Mã số thuế: 4700263611
Người đại diện: DƯƠNG VĂN LANH
Thôn Bản Cải, Xã Liêm Thuỷ, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam