Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại thị trấn yến lạc


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGHĨA ĐÔ 36

Mã số thuế: 4700289828
Người đại diện: NGUYỄN ANH VỸ
Tổ DN Hát Deng, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THÁI TUYÊN NA RÌ

Mã số thuế: 4700289634
Người đại diện: LÝ THỊ THANH HÀ
Thôn Giả Dìa, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SƠN THÀNH

Mã số thuế: 4700289384
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẮNG
Tổ nhân dân Giả Dìa, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SỐ 9 BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700288662
Người đại diện: PHẠM TRƯỜNG SƠN
Thôn Nà Hin, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG HẠ TẦNG CÔNG NGHỆ CAO VIỆT NAM

Mã số thuế: 4700288126
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC NAM
Tổ nhân dân Hát Deng, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ CHUYỂN PHÁT NHANH ANH VŨ

Mã số thuế: 4700287644
Người đại diện: NÔNG VĂN VŨ
Tổ nhân dân Pò Đon, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HOÀNG HẢI NA RÌ

Mã số thuế: 4700285887
Người đại diện: ĐỖ VĂN THUẬT
Thôn Nà Hin, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỢ NA RÌ

Mã số thuế: 4700279280
Người đại diện: NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
thôn Bản Bia, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SẢN XUẤT THÁI SƠN

Mã số thuế: 4700279259
Người đại diện: PHẠM NGỌC SƠN
Tổ nhân dân Nà Đăng, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

BƯU ĐIỆN HUYỆN NA RÌ - BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700159145-005
Người đại diện: LÀNH BẾ MINH
Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HHD

Mã số thuế: 4700277420
Người đại diện: TẠ VĂN BỬU
Tổ nhân dân Pàn Bái, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC THẢO CUNG

Mã số thuế: 4700275663
Người đại diện: HOÀNG THỊ LIÊN
Tổ nhân dân Pò Đon, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

Nông Thị Dung

Mã số thuế cá nhân: 4700258185
Người đại diện: Nông Thị Dung
Thị trấn - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Kạn

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BẢO NGỌC NA RÌ

Mã số thuế: 4700274821
Người đại diện: NÔNG VĂN HẢI
Tổ nhân dân Nà Đăng, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÀ AN APT

Mã số thuế: 4700267140
Người đại diện: DƯƠNG NGỌC ANH
Phố A, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÙNG CAO

Mã số thuế: 4700272013
Người đại diện: TRIỆU VĂN HIẾN
Tổ nhân dân Nà Đăng, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG DŨNG KIÊN NA RÌ

Mã số thuế: 4700269797
Người đại diện: THÁI VĂN CƯỜNG
Tổ nhân dân Già Dìa, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CP CHỢ BẮC KẠN TẠI NA RÌ

Mã số thuế: 4700120846-002
Người đại diện: BẾ THỊ TẤM
Thôn Bản Bia, Thị Trấn Yến Lạc, Huyện Na Rì, Tỉnh Bắc Kạn, Việt Nam

CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP TỔNG HỢP HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700111792
Người đại diện: Nguyễn Hữu Đạt
Thị trấn Yến Lạc - - Huyện Na Rì - Bắc Kạn.

BƯU ĐIỆN HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700113415-003
Người đại diện: Lôi Văn Thống
Thị trấn Yến Lạc - - Huyện Na Rì - Bắc Kạn.

UBND THỊ TRẤN YẾN LẠC

Mã số thuế: 4700122787
Người đại diện: Lý Văn Vịnh
Thị trấn Yến Lạc - - Huyện Na Rì - Bắc Kạn.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700123068
Người đại diện: Sầm Thị Để
Thị trấn Yến Lạc - - Huyện Na Rì - Bắc Kạn.

HẠT KIỂM LÂM NA RÌ

Mã số thuế: 4700123075
Người đại diện: Lương Văn Hòng
Thị trấn Yến Lạc - - Huyện Na Rì - Bắc Kạn.

THI HÀNH ÁN HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700123117
Người đại diện: Nguyễn Công Cường
Thị trấn Yến Lạc - Thị trấn Yến Lạc - Huyện Na Rì - Bắc Kạn.

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN NA RÌ

Mã số thuế: 4700123082
Người đại diện: Hoàng Thụ
Thị trấn Yến Lạc - - Huyện Na Rì - Bắc Kạn.