Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hùng xuyên


CÔNG TY TNHH PHIẾN ĐÀ

Mã số thuế: 2601074835
Người đại diện: LÊ VĂN TIẾN
Thôn Ánh Hồng, Xã Hùng Xuyên, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI ANH

Mã số thuế: 2601062406
Người đại diện: ĐOÀN THỊ TRÂM ANH
Khu Cao Sóc, Xã Hùng Xuyên, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN THIÊN ÂN

Mã số thuế: 2601038876
Người đại diện: LÊ VĂN TIẾN
Thôn Ánh Hồng, Xã Hùng Xuyên, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KHOÁNG SẢN MINH ĐỨC - CHI NHÁNH PHÚ THỌ

Mã số thuế: 0101786862-002
Người đại diện: Nguyễn Thị Hạ
Thôn 5, Xã Hùng Xuyên, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC LỘC

Mã số thuế: 2600692405
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC TÂM
Khu Đông Tiệm, Xã Hùng Xuyên, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam