Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã minh lương


CÔNG TY TNHH TUẤN MINH QUÂN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2601095377
Người đại diện: ĐỖ TIẾN TẠO
Thôn 7, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EISHO VIỆT NAM

Mã số thuế: 0110235893
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC ÁNH
Thôn 3, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐỨC PHONG 66

Mã số thuế: 2601084086
Người đại diện: HÀ VĂN HOÀNG
Khu 7, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGOC ANH WOODEN CHOPSTICKS

Mã số thuế: 2601053948
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC ÁNH
Thôn 4, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGỌC ÁNH PRODUCTION

Mã số thuế: 2601030316
Người đại diện: NGUYỄN HỮU THẬP
Thôn 3, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM VÀ XD LONG VIỆT

Mã số thuế: 2601023735
Người đại diện: NGUYỄN HOÀNG VIỆT
Thôn 6, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐŨA XUẤT KHẨU NGỌC ÁNH

Mã số thuế: 2600983316
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC ÁNH
Thôn 3, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Nguyễn Hữu Hưng

Mã số thuế cá nhân: 2600453710
Người đại diện: Nguyễn Hữu Hưng
Huyện Đoan Hùng, Phú Thọ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THẤT SƠN PHÚ THỌ

Mã số thuế: 2600887997
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MỸ CHINH
Khu 5, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

TRƯỜNG MẦM NON MINH LƯƠNG

Mã số thuế: 2600936429
Người đại diện:
Thôn 4 - Xã Minh Lương - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HẢI THƯƠNG ĐOAN HÙNG

Mã số thuế: 2600939589
Người đại diện: ĐẶNG VĂN HẢI
Khu 7, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MINH ANH MINH LƯƠNG

Mã số thuế: 2600985401
Người đại diện: TRẦN THỊ HỒNG
Thôn 4, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÀ KIM PHƯƠNG

Mã số thuế: 2600809068
Người đại diện: PHẠM THỊ HƯƠNG
Thôn 8, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

HTX DỊCH VỤ THỦY LỢI XÃ MINH LƯƠNG

Mã số thuế: 2600811204
Người đại diện: Tô Đình Tín
T4, xã Minh Lương - Xã Minh Lương - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ.

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ MINH LƯƠNG

Mã số thuế: 2600209247
Người đại diện: Đặng Văn Lung
Thôn 8, Xã Minh Lương - - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ.

TRƯỜNG TIỂU HỌC MINH LƯƠNG

Mã số thuế: 2600491748
Người đại diện: Đặng Duy Khuyến
Thôn 4, xã Minh Lương - - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ.

CÔNG TY TNHH PHÚC ĐẠT

Mã số thuế: 2600426280
Người đại diện: Hà Đức Toàn
Thôn 8, xã Minh Lương - - Huyện Đoan Hùng - Phú Thọ.

CÔNG TY TNHH LẬP HỒNG

Mã số thuế: 2600530725
Người đại diện: TRẦN THỊ HỒNG
Thôn 4, Xã Minh Lương, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam