Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đại lào


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG LCG

Mã số thuế: 5801494261
Người đại diện: VÕ NGUYÊN GIÁP
Số 20 Đường Blao Sire, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÂM ĐỒNG DODRI

Mã số thuế: 5801493878
Người đại diện: VŨ THỊ TUYẾN
Số 1611 Quốc lộ 20, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH NÚI TÌNH YÊU BẢO LỘC

Mã số thuế: 5801493099
Người đại diện: NGUYỄN THỊ MAI
Xóm 5, Thôn 11, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LASETA - CHI NHÁNH BẢO LỘC

Mã số thuế: 0316148235-001
Người đại diện: PHẠM PHÚ BÌNH
Thôn 2, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 5801490838
Người đại diện: NGUYỄN ÁNH DƯƠNG
Số nhà 210 đường Blao Sirê, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG THÀNH MỸ

Mã số thuế: 5801491101
Người đại diện: TRẦN VĂN THÀNH
Số 1521 QL 20, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỂ THAO VÕ THUẬT THIỆN CHÂU

Mã số thuế: 5801489649
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC ÁNH
1453B Quốc Lộ 20, Thôn 4, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHÀ XINH BẢO LỘC

Mã số thuế: 5801489543
Người đại diện: TRƯƠNG QUANG VƯƠNG
59B Thi Sách, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO LỘC HILL

Mã số thuế: 5801488010
Người đại diện: CHOW CHEE FANNGUYỄN TUẤN ANH
1847 Quốc Lộ 20, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƠ TẰM TÂY ĐÔ

Mã số thuế: 5801486486
Người đại diện: LƯƠNG THỊ LIÊN
78 Thi Sách, thôn 2, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU DBT - BẢO LỘC

Mã số thuế: 0314461298-010
Người đại diện: NGUYỄN KHẮC HIẾU
số 5, Quốc Lộ 20, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 1994 G

Mã số thuế: 5801482530
Người đại diện: TRỊNH NGỌC NAM
9/8/10 đường Ỷ Lan, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THANH XUÂN PHẠM

Mã số thuế: 5801481978
Người đại diện: PHẠM THỊ THANH XUÂN
1435 QL 20, Thôn 3, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÀ KIẾN VĂN

Mã số thuế: 5801481174
Người đại diện: HÀ VĂN TIẾN
Số 25/3, thôn 2, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM THIỀN PHÁP VÂN

Mã số thuế: 5801478968
Người đại diện: LÊ THANH HÙNG
Thôn 11, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LÊ THẮNG DECOR LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801479979
Người đại diện: LÊ PHẠM ANH THẮNG
1542, Quốc Lộ 20, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH - TƯ VẤN BẤT ĐỘNG SẢN MINH PHONG GROUP

Mã số thuế: 5801478333
Người đại diện: LƯU THỊ PHƯỢNG
Số 1349 Quốc lộ 20, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN - THIẾT KẾ - XÂY DỰNG B'LAO

Mã số thuế: 5801472003
Người đại diện: TRẦN TUẤN ANH
Số 1489 Quốc Lộ 20, thôn 3, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PVD WIN VN LOGISTICS

Mã số thuế: 5801467370
Người đại diện: PHAN VĂN ĐƯỢC
Số 1603 QL 20, thôn 4, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG GIẢI PHÁP VIỆT

Mã số thuế: 5801456682
Người đại diện: NGUYỄN MINH NHẬT
1336 Quốc Lộ 20, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHA PETROLEUM - CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 0314682138-002
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC PHONG
Số 5, Quốc lộ 20, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐỒI XANH

Mã số thuế: 5801448025
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN
Số 1492 quốc lộ 20, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TM DV SX GIA AN

Mã số thuế: 5801447247
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH
1387, Quốc lộ 20, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ANH LÊ

Mã số thuế: 5801446490
Người đại diện: LÊ VĂN TRUNG
Số 73 đường Ỷ Lan, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG BẢO NGỌC

Mã số thuế: 5801445708
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc
Số 329/24 đường Blaosire, Xóm 5, Thôn 11, Xã Đại Lào, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam