Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường b\'lao


QUỸ TÍN DỤNG NHÂN DÂN B'LAO

Mã số thuế: 5800004235
Người đại diện: Huỳnh Văn Hải
883 Trần Phú - Phường B-lao - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng.

CÔNG TY TNHH HIỆP LỢI A

Mã số thuế: 0302044927-002
Người đại diện: Nguyễn Thị Lài
1 Đường 1 Tháng 5 - Phường B'Lao - - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng.

DNTN HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5800309205
Người đại diện: Đặng Văn Công Văn
511 Trần Phú - Phường B'Lao - - Thành phố Bảo Lộc - Lâm Đồng.