Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã yên hòa


CÔNG TY TNHH ĐÀI BẢO

Mã số thuế: 0901128485
Người đại diện: ĐÀO THỊ TUYẾN
Thôn Khoá Nhu 2, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - NỘI THẤT AP HOME

Mã số thuế: 0901128277
Người đại diện: TRỊNH KẾ PHƯƠNG
Thôn Khóa Nhu 2, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XD VẠN PHƯỚC

Mã số thuế: 0901126671
Người đại diện: TRỊNH KẾ TÌNH
Thôn Khóa Nhu, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN BẢO MINH

Mã số thuế: 0901125558
Người đại diện: LÊ XUÂN TÚ
Thôn Khoá Nhu 2, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH CÔNG VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901101412
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH CÔNG
Thôn Khoá Nhu 2, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN QYKA

Mã số thuế: 0901066165
Người đại diện: Nguyễn Đăng Quý
Thôn Khóa Nhu 2, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ROMANTICS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0901043834
Người đại diện: VŨ VĂN CHÍNH
Thôn Khóa Nhu 1, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901057636
Người đại diện: TRỊNH VIỆT NHẬT
Thôn Khóa Nhu 2, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TLV HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901049829
Người đại diện: TRẦN NGỌC TUYÊN
Thôn Đông Hòa, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BÙI GIA NHÀ VIỆT

Mã số thuế: 0901036266
Người đại diện: BÙI QUANG TRUNG
Thôn Khóa Nhu , Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Nguyễn Thị Ngọc (Huyền)

Mã số thuế cá nhân: 0900292757
Người đại diện: Nguyễn Thị Ngọc (Huyền)
Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

UNT YÊN HÒA

Mã số thuế: 0900888758
Người đại diện:
Yên Hòa - Yên Mỹ - Xã Yên Hòa - Huyện Yên Mỹ - Hưng Yên.

Vũ Ngọc Tuấn

Mã số thuế cá nhân: 0900902628
Người đại diện: Vũ Ngọc Tuấn
Huyện Yên Mỹ, Hưng Yên

CÔNG TY TNHH PURIFIED VIỆT NAM

Mã số thuế: 0900918240
Người đại diện: HOÀNG VĂN HOAN
Km 13 đường 206, thôn Đông Hòa, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HUY HOÀNG 8386

Mã số thuế: 0900994989
Người đại diện: TRẦN VĂN PHAN
Thôn Khóa Nhu 2, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC VÀ THƯƠNG MẠI DHK

Mã số thuế: 0901020562
Người đại diện: NGUYỄN THỊ TOAN
Thôn Khóa Nhu, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG BÌNH

Mã số thuế: 0900915592
Người đại diện: ĐÀO NGỌC DŨNG
Thôn Khóa Nhu II, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ÁNH DƯƠNG HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0901002161
Người đại diện: TRỊNH KẾ NHƯƠNG
Thôn Khóa Nhu II, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN BÌNH AN HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900952435
Người đại diện: VŨ VĂN THÁI
Thôn Khóa Nhu II, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BÙI GIA HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900757441
Người đại diện: NGUYỄN TIẾN DŨNG
Thôn Khóa Nhu, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HƯNG YÊN

Mã số thuế: 0900621673
Người đại diện: TRẦN VĂN THÀNH
Thôn Khóa Nhu II, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HIỆP AN PHÚ

Mã số thuế: 0900530056
Người đại diện: NGUYỄN VIỆT ANH
Thôn Khóa Nhu, Xã Yên Hòa, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam