Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã xuân sơn bắc


CÔNG TY CỔ PHẦN SAO ÁNH DƯƠNG GROUP

Mã số thuế: 4401084967
Người đại diện: BÙI MINH DƯƠNG
Thôn Tân Bình, Xã Xuân Sơn Bắc, Huyện Đồng Xuân, Tỉnh Phú Yên, Việt Nam