Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã xuân lâm


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI D.I.M.O

Mã số thuế: 2902161619
Người đại diện: ĐINH THANH THÚY
Xóm 2, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HC26

Mã số thuế: 2902152438
Người đại diện: NGUYỄN THẠC CUỜNG
Xóm 3,, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HỎA PHONG ĐỈNH

Mã số thuế: 2902142648
Người đại diện: TRẦN VĂN PHÚC
Xóm 4, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIANG HOÀNH

Mã số thuế: 2902140753
Người đại diện: NGÔ THỊ GIANG
Xóm 2, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ NHẬT THỊNH

Mã số thuế: 2902140087
Người đại diện: NGUYỄN VIẾT LAM
Xóm 1, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRUNG QUÂN

Mã số thuế: 2902132791
Người đại diện: LÊ VĂN ĐÀN
Nhà ông Lê Văn Đàn, Xóm 5, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÙNG LIÊN

Mã số thuế: 2902107467
Người đại diện: BÙI ĐÌNH NAM
Xóm 4, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGUYÊN KHANG NGHỆ AN

Mã số thuế: 2902062329
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LOAN
Xóm 12, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH Y HỌC THÀNH TÂM

Mã số thuế: 2901982059
Người đại diện: PHAN THỊ THỦY
xóm 4, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI LINH TRÀ

Mã số thuế: 2901903402
Người đại diện: TRẦN VĂN KHÁNH
Xóm 5, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN THÁI DUYÊN BẢO

Mã số thuế: 2901950385
Người đại diện: NGÔ THỊ THANH THỦY
Xóm 11, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

TRƯỜNG MẦM NON XUÂN LÂM

Mã số thuế: 2901622088
Người đại diện: Dương Thị Thu Hằng
Xóm 2 - Xã Xuân Lâm - Huyện Nam Đàn - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH MINH HƯƠNG NAM ĐÀN

Mã số thuế: 2901778913
Người đại diện: TRẦN ĐÌNH MINH
Xóm 7, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIẾN ĐẠT

Mã số thuế: 2901851384
Người đại diện: LÊ THỊ THU HÀ
Xóm 19, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN NHI

Mã số thuế: 2901138085
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HƯỜNG
Xóm 4, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN HIỆP HIỆU

Mã số thuế: 2901357827
Người đại diện: PHAN HỮU HIỆP
Nhà ông Phan Hữu Hiệp, xóm 16, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN BÙI DŨNG

Mã số thuế: 2901308594
Người đại diện: BÙI ĐÌNH DŨNG
Xóm 3, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN PHƯƠNG AN

Mã số thuế: 2900904530
Người đại diện: NGUYỄN THẠC NAM
Nhà ông Nguyễn Thạc Nam, xóm 2, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam

TRƯỜNG THCS LONG LÂM

Mã số thuế: 2901062862
Người đại diện:
Xóm 7 - Xã Xuân Lâm - Huyện Nam Đàn - Nghệ An.

TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN LÂM

Mã số thuế: 2901058802
Người đại diện:
Xã Xuân Lâm - - Huyện Nam Đàn - Nghệ An.

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ TUẤN PHÚC

Mã số thuế: 2901216294
Người đại diện: NGUYỄN THẠC ĐẠT
Xóm 13, Xã Xuân Lâm, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam