Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã trường hòa


NNT XÃ TRƯỜNG HÒA

Mã số thuế: 3901151151
Người đại diện:
A - Xã Trường Hòa - Thị xã Hoà Thành - Tây Ninh.

ĐỘI THUẾ XÃ TRƯỜNG HÒA

Mã số thuế: 3901212848
Người đại diện:
Trường Thiện - Xã Trường Hòa - Thị xã Hoà Thành - Tây Ninh.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG HOÀ C

Mã số thuế: 3900854867
Người đại diện: Nguyễn Văn Sơn
ấp Trường Xuân - Xã Trường Hòa - Thị xã Hoà Thành - Tây Ninh.

TRƯỜNG MẪU GIÁO TRƯỜNG HOÀ

Mã số thuế: 3900854627
Người đại diện: Nguyễn Thị Kiều Nga
ấp Trường Thiện - Xã Trường Hòa - Thị xã Hoà Thành - Tây Ninh.

TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG

Mã số thuế: 3900857762
Người đại diện: Lê Thị Trắng
số 28, đường số 1, dường Bàu ếch, ấp Trường Thiện - Xã Trường Hòa - Thị xã Hoà Thành - Tây Ninh.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRƯỜNG HOÀ B

Mã số thuế: 3900857829
Người đại diện: Phạm Thanh Lâm
ấp Trường Cửu - Xã Trường Hòa - Thị xã Hoà Thành - Tây Ninh.

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TRƯỜNG HOÀ

Mã số thuế: 3900807722
Người đại diện: Nguyễn Hoàng Nhã Trúc
566, ấp Trường Thiện - Xã Trường Hòa - Thị xã Hoà Thành - Tây Ninh.

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚC ĐỨC

Mã số thuế: 3900557279
Người đại diện: Trần Hữu Hạnh
Số D2/3 ấp trường Cửu, xã Trường Hoà - - Thị xã Hoà Thành - Tây Ninh.

DNTN TRÚC DIỆP

Mã số thuế: 3900314371
Người đại diện: Trần Thị Diệp
B5/9 ấp Trường Cửu - xã Trường Hòa - - Thị xã Hoà Thành - Tây Ninh.