Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã toàn sơn


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY THIÊM

Mã số thuế: 5400541690
Người đại diện: NGUYỄN HUY THIÊM
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DAO DƯỢC TRIỆU GIA

Mã số thuế: 5400532946
Người đại diện: TRIỆU THỊ OANH
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MINH NHẬT ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400532336
Người đại diện: ĐẶNG VĂN KHÁNH
Xóm Tra, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRÚC SƠN HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400519906
Người đại diện: PHAN MINH CHÂU
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XD ĐỨC CƯỜNG

Mã số thuế: 5400177265
Người đại diện: Trần Đức Cường
Xóm Trúc Sơn, xã Toàn Sơn - - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình.

UBND XÃ TOÀN SƠN HUYỆN ĐÀ BẮC

Mã số thuế: 5400192129
Người đại diện: Đinh Thị Cúc
Xã Toàn Sơn - - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÍ NGHIỆP XÂY DỰNG THÀNH THẢO

Mã số thuế: 5400212174
Người đại diện: PHAN LẠC LỘC
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HƯNG TUẤN

Mã số thuế: 5400307612
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC THẮNG
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT ANH

Mã số thuế: 5400308292
Người đại diện: HOÀNG THẾ VIỆT
Xóm Trúc sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TOÀN SƠN

Mã số thuế: 5400459735
Người đại diện: Nguyễn Mạnh Hùng
Xóm Trúc Sơn - Xã Toàn Sơn - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình.

TRƯỜNG MẦM NON TOÀN SƠN

Mã số thuế: 5400459615
Người đại diện: Đinh Thị Thúy
Xóm Trúc Sơn - Xã Toàn Sơn - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRIỆU PHÚC LỊCH

Mã số thuế: 5400459728
Người đại diện: Đoàn Thị Tươi
Xóm Cha - Xã Toàn Sơn - Huyện Đà Bắc - Hòa Bình.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THUỶ ĐIỆN HOÀNG SƠN

Mã số thuế: 5400460385
Người đại diện: PHẠM VĂN TUÂN
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN PHÁT HÒA BÌNH

Mã số thuế: 5400485799
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CHIÊU
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG CHUNG HUỆ

Mã số thuế: 5400366840
Người đại diện: PHAN LẠC CHUNG
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THANH THẢO HOÀ BÌNH

Mã số thuế: 5400393065
Người đại diện: PHAN LẠC THUÝ
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG LAN HB

Mã số thuế: 5400448109
Người đại diện: LƯƠNG TUẤN HOÀNG
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÀNH LUÂN

Mã số thuế: 5400222101
Người đại diện: SA THỊ MAI
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VINA XÂY

Mã số thuế: 5400378268
Người đại diện: PHAN MINH CHÂU
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN MẠNH DOANH

Mã số thuế: 5400367587
Người đại diện: HOÀNG VĂN DOANH
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH NAM

Mã số thuế: 5400273723
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NAM
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HCA

Mã số thuế: 2600504965
Người đại diện: NGUYỄN PHI HÙNG
Xóm Trúc Sơn, Xã Toàn Sơn, Huyện Đà Bắc, Tỉnh Hòa Bình, Việt Nam