Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thủy xuân


CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN MỸ

Mã số thuế: 4000393855-001
Người đại diện: NGUYỄN VŨ SƠN
63 Lê Ngô Cát, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DU LỊCH ĐÔNG KINH KHU DU LỊCH LÀNG NGHỀ ĐÔNG KINH

Mã số thuế: 3300102375-004
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG
Thôn Thượng 3, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THUỶ XUÂN

Mã số thuế: 3300329577
Người đại diện: TRẦN ĐẠI VINH
Thôn Hạ 1, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

XÍ NGHIỆP SẢN SUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG HUẾ

Mã số thuế: 3300100459
Người đại diện: Nguyễn Văn Thanh
xã Thuỷ Xuân - - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG ĐỨC

Mã số thuế: 3300373752
Người đại diện: NGUYỄN BÌNH MINH
ổ 1, thôn Hạ 2, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÂN CHUNG

Mã số thuế: 3300364966
Người đại diện: TỐNG HỮU CHUNG
Thôn Hạ 2, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC VIỆT

Mã số thuế: 3300973277
Người đại diện: Hồ Văn Quốc (ĐDPL)
Tổ 3, Thôn Hạ I, xã Thuỷ Xuân - - Thành phố Huế - Thừa Thiên - Huế.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÀNG VIỆT

Mã số thuế: 3300528646
Người đại diện: HỒ HOÀNG KIÊM
Thôn Thượng 3, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN THIẾT KẾ MANAH

Mã số thuế: 3300559933
Người đại diện: LÊ VĂN TRƯỜNG
112 Minh Mạng, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VIỆT PHƯƠNG

Mã số thuế: 3300391279
Người đại diện: HOÀNG KHÁNH PHƯƠNG
15 Minh Mạng, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÙNG TẤN

Mã số thuế: 3300388533
Người đại diện: VÕ QUANG CẢNH
Tổ 9, thôn hạ 1, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG HẢI THÀNH

Mã số thuế: 3300363578
Người đại diện: VÕ QUANG LIÊM
Thượng II, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HẠN HỮU MỘT THÀNH VIÊN TỊNH TRÚC GIA

Mã số thuế: 3301071514
Người đại diện: PHẠM VĂN TÚ
Tổ 6, thôn Hạ 2, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐỨC ĐỘ

Mã số thuế: 3301165515
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐỘ
19 Huyền Trân Công Chúa, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN PHÚ MINH

Mã số thuế: 3301069882
Người đại diện: TRẦN NGỌC BÌNH
Hoài Thanh, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾN HẠNH

Mã số thuế: 3300373840
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẠNH
6/1 Minh Mạng, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CẨM GIANG

Mã số thuế: 3300367205
Người đại diện: TRƯƠNG NGUYÊN MINH
17 Huyền Trân Công Chúa, Xã Thủy Xuân, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, Việt Nam