Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thanh thùy


CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ HOÀNG MINH TRÍ

Mã số thuế: 0110290245
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG
Thôn Rùa Hạ 1, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI KHẨN NGA

Mã số thuế: 0110278590
Người đại diện: NGUYỄN VĂN KHẨN
Số nhà 24, Thôn Rùa Thượng, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ THÀNH

Mã số thuế: 0110270834
Người đại diện: HOÀNG VĂN THÀNH
Số 08 Thôn Rùa Hạ 1, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHAO ĐÈN CÔNG HOAN

Mã số thuế: 0110246711
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG HOAN
Số 109, thôn Rùa Hạ 1, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI AHS VIỆT NAM

Mã số thuế: 0110242185
Người đại diện: HOÀNG QUANG TRIỀU
Thôn Rùa Thượng, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ DUY QUYỀN

Mã số thuế: 0110229201
Người đại diện: BÙI DUY QUYỀN
Thôn Gia Vĩnh (Số nhà 100), Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG TÂN HOA PHÚ

Mã số thuế: 0110229145
Người đại diện: NGUYỄN QUANG LƯỢNG
Số nhà 83 thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHẢI LINH - HÀ NỘI

Mã số thuế: 0110163871
Người đại diện: NGUYỄN TRỊNH HƯƠNG GIANG
số 28, xóm Đình, thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI MẠNH THẮNG

Mã số thuế: 0110139004
Người đại diện: NGUYỄN THỊ CHỨC
Số nhà 45, thôn Từ Am, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH ĐẠT HÀ NỘI

Mã số thuế: 0110127471
Người đại diện: CAO THỊ HẠNH
Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI NGÂN HÀ

Mã số thuế: 0110124230
Người đại diện: LÝ VĂN HUỲNH
Thôn Rùa Hạ 2, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT THÉP TRUNG THÀNH

Mã số thuế: 0110124223
Người đại diện: TRẦN THỊ HỒNG NHUNG
Lô số 10, điểm công nghiệp Thanh Thùy, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 559

Mã số thuế: 0110087726
Người đại diện: TRẦN ĐỨC TÂM
Số 33 Xóm Trung, Thôn Rùa Hạ 2, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MÁY VÀ KIM LOẠI HDPOWER

Mã số thuế: 0110059648
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HÙNG
Thôn Rùa Thượng, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ THÉP GIA ÂN

Mã số thuế: 0110046399
Người đại diện: NGUYỄN VĂN PHẢI
Số nhà 140, Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ TRỊNH THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0110038422
Người đại diện: NGUYỄN THỊ DUYÊN
Số 26 Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VINGREENS

Mã số thuế: 0109986609
Người đại diện: LÊ ĐÌNH HUY NGUYỄN THẾ MẠNH
Số nhà 16 đường Thanh Niên, Thôn Dư Dụ 2, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT PHÁT

Mã số thuế: 0109970775
Người đại diện: NGUYỄN THỊ XUÂN
Thôn Rùa Hạ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ HÀ ANH

Mã số thuế: 0109951589
Người đại diện: NGUYỄN VĂN THẮNG
Thôn Rùa Hạ 2, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ HẢI ĐĂNG

Mã số thuế: 0109920950
Người đại diện: LÊ VĂN TUYỂN
Thôn Dụ Tiền, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU DUY VƯỢNG

Mã số thuế: 0109902246
Người đại diện: HOÀNG THỊ CHÚC
Thôn Dụ Tiền, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KIÊN NGÂN PHÚ

Mã số thuế: 0109898769
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC YÊN
Số nhà 72, thôn Dư Dụ, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT HÙNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 0109895937
Người đại diện: TẠ VĂN HÙNG
Thôn Rùa Hạ 2, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ CƠ KHÍ TÚ TÀI

Mã số thuế: 0109886410
Người đại diện: VŨ THỊ LY
Số nhà 51, Thôn Dụ Tiền, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX & TM CƠ KHÍ HOÀNG HIỆP

Mã số thuế: 0109797129
Người đại diện: NGUYỄN VĂN LẬP
Số nhà 24, Đường Liên Thôn, Thôn Rùa Hạ 1, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội, Việt Nam