Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã thạch môn


CÔNG TY TNHH HƯNG NHẬT 88

Mã số thuế: 3002121171
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NHẬT
Nhà ông Nguyễn Hữu Thường, xóm Thanh Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP CƠ ĐIỆN LẠNH TM-DV A & 3K

Mã số thuế: 3002117055
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN TƯỜNG
Nhà ông Nguyễn Xuân Tường, Xóm Thanh Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

UBND XÃ THẠCH MÔN

Mã số thuế: 3000164483
Người đại diện: Nguyễn hy Vọng
Thạch Môn - Xã Thạch Môn - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

UBND XÃ THẠCH MÔN

Mã số thuế: 3001402042
Người đại diện: TRần Hồng Cẩm
Thạch Môm. - Xã Thạch Môn - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

HỢP TÁC XÃ RAU QUẢ LÀNG TÔI

Mã số thuế: 3001658326
Người đại diện: Trần Văn Bình
Nhà ông Trần Văn Bình.Xóm Thanh Tiến - Xã Thạch Môn - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG NAM LÂM

Mã số thuế: 3001679968
Người đại diện: THÁI VĂN NAM
Nhà ông Thái Ngọc Nam, xóm Tân Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY CP KINH DOANH VÀ DỊCH VỤ HOÀNG VIỆT DŨNG

Mã số thuế: 3001686852
Người đại diện: TRẦN ĐỨC VIỆT
Thôn Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TN DUY HOÀNG HT

Mã số thuế: 3001733213
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HOÀ
Nhà bà Nguyễn Thị Hoà, Thôn Trung Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ NGỌC LONG

Mã số thuế: 3001786092
Người đại diện: Trần Thị Vinh
Xóm Tiên Tiến - Xã Thạch Môn - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ VẬN TẢI NHẬT ANH

Mã số thuế: 3001922443
Người đại diện: NGUYỄN TIẾN ĐỨC
Tại nhà ông Nguyễn Tiến Đức, Xóm Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY CP XÂY DỰNG G98

Mã số thuế: 3002035772
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN AN
Nhà ông Nguyễn Xuân Hòa, xóm Tiền Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẠT TÔN

Mã số thuế: 3001907646
Người đại diện: Nguyễn Xuân Ngọc
Nhà Ông Nguyễn Xuân Ngọc xóm Quyết Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LINH DUY

Mã số thuế: 3002071040
Người đại diện: TRƯƠNG KHÁNH NGHIÊM
Nhà Trương Khánh Túy, xóm Thanh Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HƯNG THỊNH HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3001636675
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẰNG NGA
Xóm 1, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ AN TOÀN

Mã số thuế: 3000723043
Người đại diện: Nguyễn Tuấn Anh
Xã Thạch Môn - Xã Thạch Môn - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH MÔN

Mã số thuế: 3000679228
Người đại diện: Hoàng Lê Dũng
Xã Thạch Môn - - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT & THƯƠNG MẠI SỐ I HÀ TĨNH

Mã số thuế: 3000401254
Người đại diện: Nguyễn Xuân Điệt
Xóm 1 - Xã Thạch Môn - - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

TRƯỜNG MẦM NON THẠCH MÔN

Mã số thuế: 3001257081
Người đại diện: HP. Trần Thị Hồng Vinh
Xã Thạch Môn - Xã Thạch Môn - Thành phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 3000399855
Người đại diện: TRƯƠNG KHÁNH PHƯỢNG
(Nhà ông Trương Khánh Phượng) xóm Thanh Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH 275

Mã số thuế: 3001203061
Người đại diện: NGUYỄN VĂN ĐỊNH
Xóm Thanh Tiến,, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THANH TIẾN

Mã số thuế: 3000411333
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN NGHĨA
Nhà ông Trương Văn Nghĩa, Xóm Thượng, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẠT HƯNG HÙNG

Mã số thuế: 3001464313
Người đại diện: TRẦN VĂN HÙNG
Xóm Thanh Tiến, Xã Thạch Môn, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam