Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã tân hưng


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ KHÁNH NINH

Mã số thuế: 0110184504
Người đại diện: TRỊNH VĂN THANH
Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC - THỰC PHẨM SÓC SƠN

Mã số thuế: 0109960921
Người đại diện: NGUYỄN THỊ NHUNG
Xóm Vạt, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HANG NGA PARKSON

Mã số thuế: 0109940097
Người đại diện: TRỊNH THỊ HẰNG
Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ XANH LÝ ĐẠI

Mã số thuế: 0109891114
Người đại diện: VƯƠNG THỊ HẢI YẾN
Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN XNK THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 0109659746
Người đại diện: ĐẶNG QUỲNH MAI
Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ THIẾT BỊ VÀ XÂY DỰNG SÔNG CẦU

Mã số thuế: 0109605042
Người đại diện: LÊ THỊ QUỲNH
Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP MINH VƯƠNG

Mã số thuế: 0109592026
Người đại diện: LÊ THỊ YẾN
Đội 2, Tân Thành, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI SUNRISE VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109507616
Người đại diện: VƯƠNG THỊ VÂN
Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN 247 TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0109349744
Người đại diện: ĐỖ THỊ MINH
Thôn Hiệu Chân, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG HỢP THANH TÂM

Mã số thuế: 0109164581
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH HẰNG
Xóm Tân Thành, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LEE & CỘNG SỰ

Mã số thuế: 0109155139
Người đại diện: LÊ THỊ NHUNG
Thôn Cốc Lương, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0109005849
Người đại diện: NGUYỄN ANH TUẤN
Xóm Đông, Thôn Đạo Thượng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH IN ẤN THƯƠNG MẠI VĂN PHÒNG PHẨM TRUNG THU

Mã số thuế: 0108803919
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TRUNG
Xóm 2, thôn Hiệu Chân, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI BÁ LỘC

Mã số thuế: 0108779399
Người đại diện: VƯƠNG THỊ LIỄU
Đội 5, Xóm Đá, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NỘI THẤT MINH NHẬT

Mã số thuế: 0108776207
Người đại diện: NGUYỄN VĂN CƯỜNG
Thôn Đạo Thượng, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG TIẾN ROBOT VIỆT NAM

Mã số thuế: 0107820654
Người đại diện: VƯƠNG TIẾN DŨNG
Đội 1, thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

TRƯỜNG MẦM NON TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0103241208
Người đại diện:
Tân hưng - Xã Tân Hưng - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội.

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0103241529
Người đại diện:
Tân hưng - Xã Tân Hưng - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội.

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0103287918
Người đại diện:
Thôn ngô đạo - Xã Tân Hưng - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội.

UBND XÃ TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0104001625
Người đại diện:
Xã Tân Hưng - Xã Tân Hưng - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội.

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI GIANG NHI

Mã số thuế: 0105955335
Người đại diện: NGÔ ĐỨC GIANG
Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HƯNG THANH

Mã số thuế: 0106843063
Người đại diện: LA VĂN THANH
Thôn Cẩm Hà, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI TÂN HƯNG

Mã số thuế: 0107434899
Người đại diện: Nguyễn Văn Phú
UBND xã Tân Hưng - Xã Tân Hưng - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội.

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP ĐẠO THƯỢNG

Mã số thuế: 0107443734
Người đại diện: Nguyễn Văn Trung
Đạo Thượng - Xã Tân Hưng - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội.

CÔNG TY TNHH KINH DOANH DỊCH VỤ CUỘC SỐNG 360

Mã số thuế: 0107823172
Người đại diện: NGUYỄN MINH TUẤN
Xóm 2, Thôn Ngô Đạo, Xã Tân Hưng, Huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam