Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã sơn hải


CÔNG TY TNHH MTV VIETIME INVEST LÀO CAI

Mã số thuế: 5300811230
Người đại diện: LÊ HỮU CẢNH
Thôn An Tiến, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV TỔ CHỨC SỰ KIỆN HẢI NGỌC LÀO CAI

Mã số thuế: 5300809048
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HẢI
Thôn An Tiến, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SOÁNG TÙNG

Mã số thuế: 5300807900
Người đại diện: NGUYỄN ĐÌNH CHUYỂN
Thôn Nam Hải, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG SƠN HẢI

Mã số thuế: 5300806488
Người đại diện: NGUYỄN ĐỒNG SƠN
Nhà riêng ông Nguyễn Đồng Sơn, Thôn Cố Hải, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ NHÀ SẠCH LÀO CAI - VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HUYỆN BẢO THẮNG

Mã số thuế: 5300534509-003
Người đại diện: LƯU THỊ DUNG
Nhà bà Lưu Thị Dung, thôn An Tiến, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG CHUNG

Mã số thuế: 5300243676
Người đại diện: NGUYỄN QUANG TRƯỜNG
Nhà riêng ông Nguyễn Quang Trường, thôn An Tiến, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG NÔNG LÂM NGHIỆP THÀNH TIẾN

Mã số thuế: 5300332012
Người đại diện: ĐẶNG CÔNG THÀNH
Nhà ông Đặng Công Thành, thôn An tiến, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HẢI HƯNG

Mã số thuế: 5300343913
Người đại diện: Phạm Thị Đủ
Thôn Nam Hải - Xã Sơn Hải - Huyện Bảo Thắng - Lào Cai.

TRƯỜNG MẦM NON BÔNG SEN XÃ SƠN HẢI

Mã số thuế: 5300344970
Người đại diện: Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Thôn An tiến - Xã Sơn Hải - Huyện Bảo Thắng - Lào Cai.

HỢP TÁC XÃ KINH DOANH TỔNG HỢP AN TIẾN

Mã số thuế: 5300680154
Người đại diện: Lương Thị Mai
An Tiến - Xã Sơn Hải - Huyện Bảo Thắng - Lào Cai.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ TANG LỄ DUY TỚI

Mã số thuế: 5300684039
Người đại diện: VŨ VĂN TỚI
Nhà ông Vũ Văn Tới, Thôn Nam Hải, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VẬN TẢI HƯNG HẢI

Mã số thuế: 5300691660
Người đại diện: ĐOÀN VĂN HẢI
Nhà ông Hải Thôn An Tiến , Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SONG HÀ

Mã số thuế: 5300701407
Người đại diện: PHẠM VĂN SONG
Nhà riêng ông Song, thôn Nam Hải, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV GIỐNG NLN TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 5300734441
Người đại diện: Đặng Công Thành
Nhà ông Thành thôn An Tiến , Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MINH NGỌC

Mã số thuế: 5300704976
Người đại diện: PHẠM VĂN HẢI
Nhà ông Phạm Văn Hải, thôn An Tiến, Xã Sơn Hải, Huyện Bảo Thắng, Tỉnh Lào Cai, Việt Nam