Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã khúc xuyên


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẠT CÁT LỢI

Mã số thuế: 2300642971
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN VIỆN
Thôn Khúc Toại , Xã Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG MINH HẢI BẮC NINH

Mã số thuế: 2300642428
Người đại diện: BÙI ĐẠI HẢI
Thôn Khúc Toại , Xã Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HÀ PHÁT

Mã số thuế: 2300577514
Người đại diện: BÙI VĂN HÀ
Thôn Khúc Toại, Xã Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TUẤN AN - (TNHH).

Mã số thuế: 2300226971
Người đại diện: NGUYỄN VĂN AN
Thôn Trà Xuyên, Xã Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÂN HOÀNG LỘC BẮC NINH

Mã số thuế: 2300702282
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THOAN
Thôn Khúc Toại, Xã Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

XÍ NGHIỆP ĐỒ GỖ SƠN ĐÔNG- DOANH NGHIỆP TN

Mã số thuế: 2300241426
Người đại diện: NGUYỄN VĂN VIỆN
Thôn Phúc Toại, Xã Khúc Xuyên, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam