Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã hiệp thành


CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN BEDA T&C TẠI BẠC LIÊU

Mã số thuế: 0108195643-001
Người đại diện: NGUYỄN HÙNG
Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THÀNH TÀI BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900685157
Người đại diện: HUỲNH MINH NGUYỆT
Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG THÀNH PHÚ - CHI NHÁNH 2

Mã số thuế: 1900674035-001
Người đại diện: ĐỖ VĂN CÔNG
Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN TÙA

Mã số thuế: 1900683544
Người đại diện: LA VĂN TÙA
Số 241/2, ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH NHÃN BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900678495
Người đại diện: TRẦN KIỀU
092/2, ấp Giồng Nhãn A, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NUÔI TÔM CÔNG NGHỆ CAO LONG ĐIỀN

Mã số thuế: 1900674363
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HIẾU
Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ÚC NHÀ MÁT - CHI NHÁNH NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỦY SẢN VIỆT ÚC

Mã số thuế: 1900581951-001
Người đại diện: LƯƠNG THANH VĂN
Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NHÀ MÁY THUỶ SẢN VIỆT ÚC

Mã số thuế: 1900673144
Người đại diện: LƯƠNG THANH VĂN
Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SINH HỌC LION

Mã số thuế: 1900672479
Người đại diện: LÂM VĂN HON
Số 627/4 đường Lò Rèn, Ấp Xóm Lẫm, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CUA LỘT BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900660949
Người đại diện: LÊ NGỌC TRÍ
Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SAN LẤP HỮU ĐẠT

Mã số thuế: 1900657689
Người đại diện: Nguyễn Hữu Đạt
Số 1060/2, Ấp Giồng Nhãn A, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HỒNG LỢI 78

Mã số thuế: 1900652289
Người đại diện: PHƯƠNG TÂM DẦN
Số 74A/2, Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

BƯU CỤC NHÀ MÁT

Mã số thuế: 1900134336-008
Người đại diện:
Xã Hiệp Thành - - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu.

BƯU CỤC HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 1900134336-009
Người đại diện:
Xã Hiệp Thành - - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu.

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HẢI VÂN

Mã số thuế: 0301081330-002
Người đại diện: Trần Đạt Duy
102 Đường Cao Văn Lầu, ấp Đầu Lộ I, xã Hiệp Thành - - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu.

CỬA HÀNG HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 1900130532-006
Người đại diện: Võ Thanh Nhàng
ấp Đầu Lộ 1 Đ.Cao Văn Lầu - Xã Hiệp Thành - - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu.

CỬA HÀNG THỨC ĂN NUÔI TÔM BẠC LIÊU SỐ 1

Mã số thuế: 1900234348-002
Người đại diện: Ong Việt Hùng
Số 530/1 Đ.Cao Văn Lầu, Xã Hiệp Thành - - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu.

NỢ KHÓ THU XÃ HIỆP THÀNH

Mã số thuế: 1900457457
Người đại diện: Nợ Khó Thu Xã Hiệp Thành
Xã HT - Xã Hiệp Thành - Thành Phố Bạc Liêu - Bạc Liêu.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN BẢO NGỌC BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900555736
Người đại diện: ONG HỒNG CHI
092/2 Ấp Giồng A, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CHI NHÁNH 1 DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÔM GIỐNG HOÀNG LIÊM

Mã số thuế: 1900556225-001
Người đại diện: PHẠM HOÀNG LIÊM
Khu 509 Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU THANH TRÚC BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900564963
Người đại diện: TRẦN THỊ TRÚC LY
Số 008/4 Ấp Xóm Lẫm, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT ÚC NHÀ MÁT

Mã số thuế: 1900581951
Người đại diện: LƯƠNG THANH VĂN
Ấp Giồng Nhãn, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

Lư Cẩm

Mã số thuế cá nhân: 1900582257
Người đại diện: Lư Cẩm
Thành Phố Bạc Liêu, Bạc Liêu

CHI NHÁNH 9 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ VŨ HUY

Mã số thuế: 1900595827-009
Người đại diện: ĐỖ VŨ HUY
Số 602/2, Ấp Giồng Nhãn A, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KIM LẾN

Mã số thuế: 1900638693
Người đại diện: NGUYỄN KIM LẾN
Số 780/3, Ấp Giồng Giữa, Xã Hiệp Thành, Thành phố Bạc Liêu, Tỉnh Bạc Liêu, Việt Nam