Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã gào


CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI BĂNG TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5901158577
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC TOÀN
Làng A, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN HUYỆN CHƯ PRÔNG - CÔNG TY TNHH NIN SING LOGISTICS

Mã số thuế: 0312087302-215
Người đại diện: NGÔ THỊ LÀN
Thôn 4, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CHI NHÁNH NÔNG TRƯỜNG CAO SU XÃ GÀO - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN CAO SU CHƯ PĂH

Mã số thuế: 5900190507-011
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC HUẤN
Làng D, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO MÙA XUÂN GIA LAI

Mã số thuế: 5901128149
Người đại diện: TRẦN VIỆT HÀ
Thôn 5, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CHI NHÁNH TẠI GIA LAI - CÔNG TY TNHH TRÁI CÂY ĐỈNH PHONG

Mã số thuế: 0315522708-001
Người đại diện: PHÙNG CHÍ LONG
Làng A, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MỸ NGHỆ ĐÔNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5901117637
Người đại diện: NGUYỄN CÔNG NAM
Làng C, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU THUẬN THẢO CƠ SỞ 7

Mã số thuế: 5900398417-007
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU TRANG
Làng C, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOA LẬP THÀNH

Mã số thuế: 5900326130
Người đại diện: TRẦN THANH KHIẾT
Làng A, thôn 4, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ GÀO

Mã số thuế: 5900336555
Người đại diện: Trần Ngọc Thanh
Làng C - Xã Gào - Thành phố Pleiku - Gia Lai.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC HỌC CƠ SỞ ANH HÙNG WỪU

Mã số thuế: 5900339933
Người đại diện: Chu Văn Tiến
Làng C - Xã Gào - Thành phố Pleiku - Gia Lai.

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ ANH HÙNG ĐÔN

Mã số thuế: 5900339997
Người đại diện: Nguyễn Công Hoan
Thôn 4 - Xã Gào - Thành phố Pleiku - Gia Lai.

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÃ GÀO

Mã số thuế: 5900433862
Người đại diện: Đoàn Đức Điềm
Thôn 4, xã Gào - - Thành phố Pleiku - Gia Lai.

TRƯỜNG MẦM NON HOA PƠ LANG

Mã số thuế: 5900525094
Người đại diện: Mai Thị Năm
Làng C - Xã Gào - Thành phố Pleiku - Gia Lai.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA NGUYÊN

Mã số thuế: 5900549507
Người đại diện: VÕ VĂN TUẤN
Làng A, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ANH THU

Mã số thuế: 5900618165
Người đại diện: Lê Công Luận
Thôn 4, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ PHÁT

Mã số thuế: 5900718226
Người đại diện: NGUYỄN THỊ SEN
Làng A, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH PHÚ CƯỜNG

Mã số thuế: 5900746047
Người đại diện: Trần Vĩnh Bửu
Thôn 4 - Xã Gào - Thành phố Pleiku - Gia Lai.

ĐỘI THUẾ XÃ GÀO

Mã số thuế: 5900937034
Người đại diện:
Xã Gào - - Thành phố Pleiku - Gia Lai.

CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG VINAMACA ĐỨC ANH GIA LAI

Mã số thuế: 5901003774
Người đại diện: PHAN THỊ HỒNG LÂM
Thôn 4, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DANH THÔNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901026066
Người đại diện: SÓT XUÂN PHƯỢNG
Làng A, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIÊN DI GIA LAI

Mã số thuế: 5901039869
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HOÀNG TRÂM
Làng A, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỊNH PHÁT KON TUM TẠI GIA LAI

Mã số thuế: 6100252812-002
Người đại diện: PHAN ĐÌNH BẢO
Thôn 4, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOA LANG

Mã số thuế: 5901078459
Người đại diện: TRẦN VĨNH CƯỜNG
Thôn 4, Xã Gào, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam