Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đông sơn


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP ĐƯỜNG THÁI

Mã số thuế: 0110587503
Người đại diện: TRẦN QUANG HUY
Thôn Yên Kiện, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH HÀ MẠNH ÂN

Mã số thuế: 0110565316
Người đại diện: HÀ MẠNH ÂN
Thôn Yên Kiện, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VPCOLOR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0110425654
Người đại diện: LƯƠNG VĂN TOÀN
Thôn Yên Kiện, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHƯƠNG DUNG KHANH

Mã số thuế: 0110419153
Người đại diện: TRỊNH XUÂN KHANH
Thôn Quyết Hạ, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TỔNG ĐÀI TAXI HÀ NỘI

Mã số thuế: 0110389942
Người đại diện: NGUYỄN THỊ LỘC
Thôn Quyết Hạ, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NHÔM ĐÚC QUANG MẾN

Mã số thuế: 0110381414
Người đại diện: NGUYỄN VĂN QUANG
Phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH ĐỨC

Mã số thuế: 0110380668
Người đại diện: NGUYỄN BÁ TRỌNG
Thôn Thanh Trì, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ IN BAO BÌ ANH THẮNG

Mã số thuế: 0110351064
Người đại diện: LƯƠNG VĂN THẮNG
Thôn Thanh Trì , Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SUNKI CRAFT

Mã số thuế: 0110348135
Người đại diện: NGUYỄN TRUNG KIÊN
Thôn Yên Kiện, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN SILIC ĐÔNG SƠN

Điểm Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp Đông Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ECOSILIC ĐÔNG SƠN

Mã số thuế: 0110219443
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC HOÀN
Điểm CN - TTCN Đông Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VY ĐẠT VN

Mã số thuế: 0110199518
Người đại diện: TRẦN THỊ THU HIỀN
Thôn Yên Kiện, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐÔNG DƯỢC NTĐ

Mã số thuế: 0110153009
Người đại diện: NGUYỄN THỊ ĐÔNG
Thôn Lương Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CẢNH QUAN ĐÔ THỊ TẦM NHÌN XANH

Mã số thuế: 0110126848
Người đại diện: NGUYỄN TUẤN ĐỨC
Phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÙI KHÁNH

Mã số thuế: 0110100381
Người đại diện: BÙI VĂN KHÁNH
Thôn Lương Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VĂN ĐÀ

Mã số thuế: 0110066042
Người đại diện: LƯỜNG VĂN ĐÀ
Thôn Lương Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ PERFECT

Mã số thuế: 0110042186
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TRƯỜNG
Thôn Lương Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG THIỆN VƯỢNG

Mã số thuế: 0110038574
Người đại diện: ĐỖ ĐÌNH TRUNG
Thôn Phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM LONG HÓA

Mã số thuế: 0110012495
Người đại diện: CẤN VĂN THẮNG
Thôn Quyết Hạ, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH DẤU CHÂN VIỆT

Mã số thuế: 0110003814
Người đại diện: TRẦN VĂN HOÀNG
Số nhà 30, Xóm Hoà Bình, Thôn Lương Sơn , Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ CƠ KHÍ DUY ANH

Mã số thuế: 0109969755
Người đại diện: VƯƠNG VIẾT BA
Thôn Quyết Thượng, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0109963697
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC HOÀN
Điểm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Đông Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BAO BÌ ĐẠI QUÂN

Mã số thuế: 0109951130
Người đại diện: HOÀNG ĐẠI QUÂN
Thôn Quyết Hạ, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHƯƠNG TRƯỜNG

Mã số thuế: 0109831940
Người đại diện: NGUYỄN CHƯƠNG TRƯỜNG
Thôn An Sơn, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG HQ

Mã số thuế: 0109831933
Người đại diện: PHẠM VĂN HUYNH
Thôn Phố Gốt, Xã Đông Sơn, Huyện Chương Mỹ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam