Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã đông hưng b


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TRƯƠNG LINH KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1702270295
Người đại diện: TRƯƠNG VŨ LINH
Số 194, Ấp Vàm Xáng, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MÔI TRƯỜNG XANH HÒA THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 1702265658
Người đại diện: BÙI THANH TRÍ
Tổ 8, ấp Vàm Xáng, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CỪ TRÀM HỒ YÊN

Mã số thuế: 1702256445
Người đại diện: HỒ VĂN YÊN
Tổ 3, ấp Danh Coi, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 1702253324
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THU
Tổ 4, Ấp Danh Coi, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬN TẢI LÊ NHẬT KHANG

Mã số thuế: 1702233021
Người đại diện: LÊ VĂN TRẮNG
Tờ bản đồ số 206, thửa đất số 02, tổ 4, ấp Ngã Bát, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯƠNG MINH KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1702223136
Người đại diện: TRƯƠNG BÌNH MINH
Số 194, ấp Vàm Xáng, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GỖ AN THANH

Mã số thuế: 1702217044
Người đại diện: TRỊNH VĂN THỦY
Thửa đất số 115, tờ bản đồ số 01, ấp Ngã Bát, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÂN THỊNH

Mã số thuế: 1702214526
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THANH THU
Tổ 8, ấp Vàm Xáng, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY LẮP THƯƠNG MẠI HẢI THAO

Mã số thuế: 1702209558
Người đại diện: Bùi Hữu Lợi
Số 19, ấp Vàm Xáng, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHONG GIA PHÚ

Mã số thuế: 1702189679
Người đại diện: HỒ THỊ KEO
Tổ 4, ấp Ngã Bát, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LÊ NAM PHÚ

Mã số thuế: 1702170854
Người đại diện: LÊ VĂN HÊN
Số 79, tổ 1, ấp Vàm Xáng, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THƠ

Mã số thuế: 1702168936
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THƠ
Tổ 3, Ấp 11A, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƠ THIỆN

Mã số thuế: 1702155292
Người đại diện: TRẦN MINH THƠ
Số 19, tổ 3, ấp 11A, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ THUẬN KIÊN GIANG

Mã số thuế: 1702064327
Người đại diện: LÊ HOÀNG THUẬN
Số 20, ấp Vàm Xáng, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÙY NGÂN

Mã số thuế: 1701881407
Người đại diện: DƯƠNG VĂN HÙNG
Tổ 4, ấp Vàm Xáng, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIẾT TRƯỜNG AN

Mã số thuế: 1701885553
Người đại diện: TIẾT TRƯỜNG AN
Tổ 12, ấp Cán Gáo, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TIẾN PHONG AN MINH

Mã số thuế: 1701895230
Người đại diện: HỒ THANH PHONG
Tổ 4, ấp Ngã Bát, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HOÀNG DIỆU

Mã số thuế: 1701909388
Người đại diện: NGUYỄN VĂN DIỆU
Tổ 9, ấp Ngã Bát, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NGÀN VẠN LỢI

Mã số thuế: 1701975912
Người đại diện: NGUYỄN VĂN NGÀN
Tổ 7, ấp Ngã Bát, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯƠNG MẠNH

Mã số thuế: 1702001101
Người đại diện: TRƯƠNG HÙNG MẠNH
Số 215, ấp Vàm Xáng, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔNG HƯNG B

Mã số thuế: 1702014090
Người đại diện: Đặng Thị Thanh Hồng
ấp 11A - Xã Đông Hưng B - Huyện An Minh - Kiên Giang.

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN QUÁCH VĂN DÂN

Mã số thuế: 1702035527
Người đại diện: QUÁCH VĂN DÂN
Số 02, tổ 1, ấp Ngã Bát, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN PHƯƠNG LINH

Mã số thuế: 1702083584
Người đại diện: NGUYỄN ÚT TUẤN
Số 44, tổ 4, ấp Danh Coi, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐINH CHÍ BẢO

Mã số thuế: 1702132295
Người đại diện: PHAN THỊ PHA
Tổ 6, ấp 15, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LỘC TIỀN MỸ

Mã số thuế: 1702132714
Người đại diện: ĐINH VĂN LỌC
Tổ 3, ấp 15, Xã Đông Hưng B, Huyện An Minh, Tỉnh Kiên Giang, Việt Nam