Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại xã cam lập


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỒNG TIẾN THÀNH

Mã số thuế: 4201965340
Người đại diện: VŨ KIM HÀ
Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BĐS CAO'S HOUSE

Mã số thuế: 4201944904
Người đại diện: NGUYỄN THANH TUẤN
Thôn Nước Ngọt , Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH LẬP PHÁT THỊNH

Mã số thuế: 4201949229
Người đại diện: HUỲNH CHÍ NHÂN
Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬT LIỆU XÂY DỰNG TÂM PHÁT

Mã số thuế: 4201948828
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG TRÍ
Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI SAO VÀNG 79

Mã số thuế: 4201909402
Người đại diện: NGUYỄN TRỌNG TRÍ
Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH TỨ BÌNH CAM RANH

Mã số thuế: 4201858412
Người đại diện: NGUYỄN NHƯ SẴNG
Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THỦY SẢN TOKYO

Mã số thuế: 4201831241
Người đại diện: Nguyễn Ngọc ân
Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VỊNH NÚI CHÚA

Mã số thuế: 4201830833
Người đại diện: TRƯƠNG VĂN NHÂN
Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIẾN LỘC TẠI KHÁNH HÒA

Mã số thuế: 5600175836-002
Người đại diện: BÙI QUANG ĐỨC
Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

ĐỘI THUẾ CAM LẬP

Mã số thuế: 4201519071
Người đại diện:
Cam Lập - Xã Cam Lập - Thành phố Cam Ranh - Khánh Hòa.

CÔNG TY TNHH NGỌC SƯƠNG HẠ LAO

Mã số thuế: 4201525910
Người đại diện: NGUYỄN THÀNH TÂM
Mũi Ông Định, thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DU LỊCH WIND

Mã số thuế: 4201550184
Người đại diện: LÊ THỊ AN
thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BLUE TOPAZ CAM RANH

Mã số thuế: 4201559652
Người đại diện: ĐỖ THỊ HẬU
Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOA BIỂN CAM RANH

Mã số thuế: 4201671492
Người đại diện: PHẠM HUY HOÀNG MINH
Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH EXO LANDMARK

Mã số thuế: 4201700979
Người đại diện: TRẦN ANH DŨNG
Bãi Lọ Lem, thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GEM ISLAND

Mã số thuế: 4201818875
Người đại diện: ĐỖ VĂN ĐÔI (ĐỖ VĂN ĐÔNG)
Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TIẾN LỘC

Mã số thuế: 5600175836
Người đại diện: BÙI QUANG ĐỨC
Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BÌNH CHÂU CAM RANH

Mã số thuế: 4201578503
Người đại diện: PHẠM THỊ BÉ
Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGỌC SƯƠNG BÃI CỒN

Mã số thuế: 4201526110
Người đại diện: TRẦN ANH DŨNG
khu Bãi Cồn, thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH EXOTEL YẾN BAY

Mã số thuế: 4201524089
Người đại diện: Trần Anh Dũng
thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN NGỌC SƯƠNG - CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN NGỌC SƯƠNG TẠI CAM RANH

Mã số thuế: 0302896287-005
Người đại diện: VÕ HỒNG LĨNH
thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHEO LEO

Mã số thuế: 4201780903
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ
Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SAO BIỂN - CAM RANH

Mã số thuế: 4201607708
Người đại diện: Hoàng Thị Minh Huệ
thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MINH HUY CAM LẬP

Mã số thuế: 4201671830
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC HÙY
Xóm Đồng Gốc, Tổ 5 Thôn Nước Ngọt, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẢO HOA VÀNG

Mã số thuế: 4201671012
Người đại diện: ĐOÀN KHẮC LÃM
Thôn Bình Lập, Xã Cam Lập, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam