Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại số 08 - đường đào duy từ


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 4100767046
Người đại diện: TRẦN VĂN GIÀU
Số 08 - đường Đào Duy Từ, Tỉnh Bình Định, Việt Nam