Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường đa kao


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯỚC MINH

Mã số thuế: 0309452795
Người đại diện: Trần Hửu Nhả
23 Tân Trang, Phường Đa Kao, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam