Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường 9


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ QUANG NHẬT

Mã số thuế: 0317479688
Người đại diện: NGUYỄN HỮU ĐỨC
138 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH KIM PHÁT

Mã số thuế: 0317467428
Người đại diện: PHẠM HÙNG HUY
12 Lô 9 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÍN HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 0317453263
Người đại diện: TÔ ANH KIỆT
88/6/8 Phạm Hùng, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THỰC PHẨM TÂN NAM VANG

Mã số thuế: 0317426213
Người đại diện: NGUYỄN NHỰT TÂN
Số 25 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BLU-RAY

Mã số thuế: 0317379411
Người đại diện: LÊ HOÀNG KHAN
5D/3 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI SÀI GÒN NGUYỄN

Mã số thuế: 0317372215
Người đại diện: TRẦN KIM NGỌC OANH
Số 106/206C Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN DEVELHOMES

Mã số thuế: 0317364969
Người đại diện: NGUYỄN THỊ HẠNH DUNG
14C/22 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM OANH

Mã số thuế: 0317361319
Người đại diện: PHẠM THỊ HỒNG OANH
574 Hưng Phú , Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI AN HẢI DƯƠNG

Mã số thuế: 0317331603
Người đại diện: NGUYỄN THÁI AN
5B/38A Võ Trứ, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TMDV DI HI

Mã số thuế: 0317286936
Người đại diện: HUỲNH THỊ NGỌC SANG
16C Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM THÀNH HUÂN

Mã số thuế: 0317286319
Người đại diện: TRẦN THỊ THU THẢO
599 Đường Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NINOS SPA

Mã số thuế: 0317287400
Người đại diện: NGUYỄN THỊ PHƯỚC HUYỀN
16 Ba Đình, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KINH DOANH TRẦN TOÀN

Mã số thuế: 0317273101
Người đại diện: TRẦN NHƯ TOÀN
332A Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH NHÂN

Mã số thuế: 0317267718
Người đại diện: HUỲNH ĐỖ THANH NHÂN
578/20 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DATA BEE

Mã số thuế: 0317263840
Người đại diện: LƯƠNG ĐẠI PHƯƠNG
7D Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ OMM

Mã số thuế: 0317259241
Người đại diện: NGUYỄN LƯU BẢO DUY
149/98 Nguyễn Duy , Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HẬU CẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ YUWAI

Mã số thuế: 0317231006
Người đại diện: PHÚC MỸ ANH
104/346A Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THỊNH PHÁT TÍN NGHĨA

Mã số thuế: 0011980287
Người đại diện: PHẠM THỊ KIM LOAN
443 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ - DỊCH VỤ HORIZONE LINE

Mã số thuế: 0317212596
Người đại diện: VŨ ANH TUẤN
104 Đường 111, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI KHÔI ĐĂNG

Mã số thuế: 0317212476
Người đại diện: LƯU VĂN THẾ
703/74A Đường Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THALA

Mã số thuế: 0317206881
Người đại diện: TRƯƠNG THỊ THU HƯƠNG
411 Đường Ba Đình, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ T.N.K

Mã số thuế: 0317059147
Người đại diện: LÊ THU TRANG
593C Hưng Phú, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KIẾN XÁM

Mã số thuế: 0317159825
Người đại diện: NGUYỄN THỊ THẢO LÝ TRẦN HỮU THỌ
371C Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MẠNG LƯỚI ALMOND

Mã số thuế: 0317146223
Người đại diện: PHÚC MỸ ANH
104/346A Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRUYỀN THÔNG TIKTAK

Mã số thuế: 0317144730
Người đại diện: NGUYỄN LƯƠNG DANH
332 Nguyễn Duy, Phường 9, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam