Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại phường 11


CÔNG TY TNHH MIOPHAR

Mã số thuế: 0317501037
Người đại diện: HUỲNH CÔNG TOÀN
Tầng 8, 520 Cách mạng tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOSPITALITY WIFI VIETNAM

Mã số thuế: 0317498899
Người đại diện: WHEELER CRAIG
Tầng 6, 520 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VALIGO

Mã số thuế: 0317497623
Người đại diện: VÕ ĐÊ VI
205/80 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MY CHI

Mã số thuế: 0317488869
Người đại diện: TÔ VĂN GIÁP
159/90/86 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH INNOVENTION ASIA CONSULTANCY

Mã số thuế: 0317488516
Người đại diện: COLLIN WINSTON FIELD
Tầng 6, 520 đường Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN BĂNG CHÂU

Mã số thuế: 0317486702
Người đại diện: NGUYỄN KIM THOA
540/3 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TECHSCI RESEARCH VIETNAM

Mã số thuế: 0317486004
Người đại diện: SHUBHAM SINGH KUSHWAH
Tầng 6, 520 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XÂY DỰNG THE CATALYST

Mã số thuế: 0317485924
Người đại diện: BÙI QUANG ANH TÚ
480/11 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TITAN CAPITAL MARKETS

Mã số thuế: 0317474231
Người đại diện: TRẦN THỊ KIM DUNG
Tầng 6, 520 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC AGR

Mã số thuế: 0317471181
Người đại diện: NGUYỄN THANH LÃM
1087/1 Đường Hoàng Sa, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ TMK

Mã số thuế: 0317454080
Người đại diện: LÊ TRẦN BỘI NGỌC
444/11 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VIỆT

Mã số thuế: 0317455197
Người đại diện: PHAN CÔNG PHÚC
159/77/30 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VISUAL LIFE

Mã số thuế: 0317454965
Người đại diện: HỒ THỊ HUYỀN TRANG
205/72 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KBX

Mã số thuế: 0317445752
Người đại diện: NANG KHAM NOUNG
Tầng 6, 520 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH KIỆT TÁC VIETNAM

Mã số thuế: 0317437670
Người đại diện: PHẠM ANH DUY
540/20/5 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KINH DOANH VẬN TẢI VÀ XÂY DỰNG HẢI LONG

Mã số thuế: 0317434567
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC TRƯỜNG
205/90 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH JOHMINH TRADING

Mã số thuế: 0317430202
Người đại diện: NICOLAAS JOHANNES NORTJE
Tầng 6, 520 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TAKEUCHI VIỆT NAM

Mã số thuế: 0313654794-002
Người đại diện: TRẦN VĂN NGHĨA
540/19 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CIRCLE GREEN PAPER

Mã số thuế: 0317424939
Người đại diện: NGUYỄN DUY CƯỜNG
656/16A Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH WIN NGUYỄN

Mã số thuế: 0317416085
Người đại diện: NGUYỄN QUANG THÀNH
494/1 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH IN NHANH EX

Mã số thuế: 0317408944
Người đại diện: TRẦN NGỌC TƯỞNG
195/36 Trần Văn Đang , Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VOVA HOME

Mã số thuế: 0317411714
Người đại diện: DƯƠNG HÙNG SƠN
436/14 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV ND

Mã số thuế: 0317402597
Người đại diện: DƯƠNG THỊ THUÝ
159/90/22 đường Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ STARLIGHT

Mã số thuế: 0317400751
Người đại diện: LÊ VĂN HÙNG
Tầng 8, 520 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VOVA TOURISM

Mã số thuế: 0317400423
Người đại diện: DƯƠNG HÙNG SƠN
436/14 Cách Mạng Tháng 8, Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam