Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại huyện trường sa


CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SA ĐÔNG

Mã số thuế: 4201303467
Người đại diện: NGUYỄN ĐỨC THƯỞNG
khu dân cư số 1, Thị Trấn Trường Sa, Huyện Trường Sa, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam