Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại huyện trảng bàng


PHÒNG GIAO DỊCH TRẢNG BÀNG TRỰC THUỘC NHCT TÂY NINH

Mã số thuế: 3900244491-004
Người đại diện: Phạm Minh Tuấn
236 Quốc lộ 22 Lộc du - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

NÔNG TRƯỜNG CAO SU BỜI LỜI

Mã số thuế: 3900244357-001
Người đại diện: Hồ Văn Đâu
Xã Đôn Thuận - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

BƯU ĐIỆN MỎ CÔNG

Mã số thuế: 3900244445-031
Người đại diện: Đỗ Văn dẫn
Thanh Hòa Mỏ Công - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

BƯU ĐIỆN ĐÔN THUẬN

Mã số thuế: 3900244445-030
Người đại diện: Nguyễn Văn Tở
Đôn Thuận - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

BƯU ĐIỆN LỘC HƯNG

Mã số thuế: 3900244445-029
Người đại diện: NGuyễn Văn Tở
Lộc hưng - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

BƯU ĐIỆN SUỐI SÂU

Mã số thuế: 3900244445-028
Người đại diện: Nguyễn Văn Tở
3501 Suối Sâu An Tịnh - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

BƯU ĐIỆN BÌNH THẠNH

Mã số thuế: 3900244445-027
Người đại diện: Nguyễn Văn Tở
Bình hòa Bình Thạnh - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

XÍ NGHIỆP THỦY NÔNG SỐ 5, TÂY NINH

Mã số thuế: 3900244004-004
Người đại diện: Đặng Văn Đáng
Trảng Bàng - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 71

Mã số thuế: 3900242688-047
Người đại diện: Võ Phước Hòa
Thị trấn - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SỐ 7

Mã số thuế: 3900244043-047
Người đại diện: Trần Thị Kim Loan
19 Liên tỉnh Lộc du Thị trấn TB - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SỐ 6

Mã số thuế: 3900244043-046
Người đại diện: Lê Minh Tuyết
Lộc giang - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 20

Mã số thuế: 3900242688-045
Người đại diện: Nguyễn Thị bảy
Thị trấn - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SỐ 5

Mã số thuế: 3900244043-045
Người đại diện: Phan Văn Quyền
Lộc du - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SỐ 3

Mã số thuế: 3900244043-044
Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Thủy
Cây dương - An tịnh - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SỐ 17

Mã số thuế: 3900244043-043
Người đại diện: Dương Thị Hồng Nhạn
An hoà - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SỐ 18 TRẢNG BÀNG

Mã số thuế: 3900244043-042
Người đại diện: Võ ánh Nguyệt
an thành - an tịnh - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SỐ 8

Mã số thuế: 3900244043-041
Người đại diện: Võ Văn Lũy
124 liên tỉnh 19 Trảng Bàng - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SỐ 2 TRẢNG BÀNG

Mã số thuế: 3900244043-029
Người đại diện: Huỳnh Văn Cương
717 Lộc du TT trảng bàng - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SỐ 1 TRẢNG BÀNG

Mã số thuế: 3900244043-028
Người đại diện: Nguyễn thị Liên
2960 Gia quỳnh TT trảng bàng - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG DƯỢC PHẨM SỐ 11

Mã số thuế: 3900244043-027
Người đại diện: Lê Kim Tuyến
KH 6/3 Trường ân - trường đông - HT - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI HUYỆN TRẢNG BÀNG

Mã số thuế: 3900243240-003
Người đại diện: Võ Văn Mách
42 liên tỉnh 19 - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

XƯỞNG CHẾ BIẾN MÂY TRE LÁ AN HÒA

Mã số thuế: 0300699170-014
Người đại diện: Phạm Sỹ Cát
An Quới - An Hòa - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

Nguyễn Văn Chơi

Mã số thuế cá nhân: 3900302961
Người đại diện: Nguyễn Văn Chơi
Thị xã Trảng Bàng, Tây Ninh

DNTN NGỌC ÁNH 2

Mã số thuế: 3900236109-002
Người đại diện: Lâm Ngọc ánh
Lộc Du - Thị Trấn - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.

CỬA HÀNG HOÀNG MINH

Mã số thuế: 0301934885-001
Người đại diện: Ngô Tiến Hệ
Số 5 Tỉnh lộ 6 - Lập an - - Thị xã Trảng Bàng - Tây Ninh.