Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại huyện m\'đrắk


HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ BẢO AN

Mã số thuế: 6001627891
Người đại diện: Trần Bá Dân
thôn 17 - Xã Ea Riêng - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

XÍ NGHIỆP GẠCH MDRAK

Mã số thuế: 6001554474
Người đại diện:
Xã Thị trấn - Thị trấn M-Đrắk - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

HTX TIẾN NAM CHI NHÁNH NHÀ MÁY DĂM MẢNH

Mã số thuế: 6000416880-001
Người đại diện: Bạch Văn Sanh
thôn 1 - Xã Cư K Róa - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

HTX TM VÀ DV NÔNG NGHIỆP THANH NIÊN TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 6001623047
Người đại diện: Hoàng Biên Phòng
thôn 3 - Xã Ea Pil - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

HTX KD DỊCH VỤ ĐIỆN-NƯỚC HUYỆN MAĐRĂK

Mã số thuế: 6000105807
Người đại diện: Lê văn Trung
Khối 11 - thị trấn MaĐrăk - Thị trấn M-Đrắk - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

CỬA HÀNG XĂNG DẦU SỐ 17

Mã số thuế: 6000235027-012
Người đại diện: Nguyễn Thanh
KrôngJinh - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN M'DRẮC

Mã số thuế: 6000234873-019
Người đại diện: Trần Thị Hồng
Thôn 11 thị trấn - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THANH SƠN

Mã số thuế: 6000105846-001
Người đại diện: Võ Văn Chiến
Thị Trấn Ma'ĐRăk - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT HUYỆN M'ĐRẮK

Mã số thuế: 6000246685-002
Người đại diện: Khương Văn Phong
Tổ 11, thị trấn M'Đrắk - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

HTX TIẾN NAM

Mã số thuế: 6000416880
Người đại diện: Bạch Văn Sanh
Thôn 7- Thị trấn MaDrắk - Thị trấn M-Đrắk - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN MĐRẮK

Mã số thuế: 6000426938
Người đại diện: Nguyễn Cảnh Hải
Thôn Tân lập - Xã Cư M-ta - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

HUYỆN M'DRẮK-CHI CỤC THUẾ KHU VỰC EA KAR-M'DRẮK

Mã số thuế: 6000244180-018
Người đại diện: Mai Văn Thuyên
Thị trấn Madrak - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

LÊ THỊ TÚ MỸ

Mã số thuế: 6000468631
Người đại diện: Lê Thị Tú Mỹ
TDP 08 - Thị trấn M-Đrắk - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

UBND XÃ EALAI

Mã số thuế: 6000491623
Người đại diện:
Thôn 6 xã EaLai - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

UBND XÃ EARIÊNG

Mã số thuế: 6000491630
Người đại diện:
Thôn 9 xã EaRiêng - Xã Ea Riêng - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH HUYỆN MAĐRẮK

Mã số thuế: 6000491655
Người đại diện:
tt MaĐrắk - Thị trấn M-Đrắk - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

TRẠM THÚ Y HUYỆN MAĐRẮK

Mã số thuế: 6000491662
Người đại diện:
Khối9 - tt MaĐrắk - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN MĐRẮK

Mã số thuế: 6000491687
Người đại diện: Nguyễn Văn Nhất
tt MĐrắk - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN MAĐRẮK

Mã số thuế: 6000491704
Người đại diện: Huỳnh Xuân Trường
Thị trấn MaĐrắk - Thị trấn M-Đrắk - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

TRƯỜNG MẦM NON MĐRẮK

Mã số thuế: 6000491711
Người đại diện:
TDP 6 - Thị trấn M-Đrắk - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

PHÒNG VĂN HOÁ - THÔNG TIN - THỂ THAO M'ĐRẮK

Mã số thuế: 6000491729
Người đại diện: Chu Mạnh Tường
tt M'Đrắk - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

UBND XÃ KRÔNG JING

Mã số thuế: 6000491581
Người đại diện:
Thôn 2, xã Krông Jing - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

UBND XÃ EAPIL

Mã số thuế: 6000491599
Người đại diện: Lò Văn Đấm
Thôn 2 xã EAPIL - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

UBND XÃ CƯ MTA

Mã số thuế: 6000491609
Người đại diện: Y Ngu Niê
Thôn 18 xã Cư Mta - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.

UBND THỊ TRẤN

Mã số thuế: 6000491616
Người đại diện:
Tổ 7 tt MĐrắk - - Huyện M'ĐrắK - Đắk Lắk.