Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại huyện m'đrắk


CÔNG TY TNHH XD DVTM TVNĐ ANH QUÂN

Mã số thuế: 6001744933
Người đại diện: NGUYỄN VĂN TOÀN
Thôn 18, Xã Ea Riêng, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN VATEC VIỆT NAM

Mã số thuế: 6001743979
Người đại diện: BÙI VĂN TIẾNVÕ XUÂN HÀNH
Thôn 1, Xã Ea Pil, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THẮNG THƯ

Mã số thuế: 6001742492
Người đại diện: PHẠM VĂN THẮNG
Tổ dân phố 6, Thị trấn M’Drắk, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NGUYỆT ANH ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001741717
Người đại diện: THÁI HÒA LÂM
Cụm công nghiệp M'Đrắk, Xã Krông Jing, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DV - TM - ĐT TÂY NGUYÊN XANH

Mã số thuế: 6001741724
Người đại diện: ĐÀNG PHƯƠNG CHÂU
Buôn M’O, Xã Ea Trang, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TRÚC ĐÀO MĐRẮK

Mã số thuế: 6001740431
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC ĐỨC
Thôn 1, Xã Krông Jing, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG

Mã số thuế: 6001740417
Người đại diện: VÕ VĂN QUANG
Thôn 18, Xã Ea Riêng, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN CƯ SAN

Mã số thuế: 6001739764
Người đại diện: HÀ VĂN SÁNG
Thôn 6, Xã Cư San, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XD HT - CHI NHÁNH M'ĐRẮK

Mã số thuế: 6001713244-001
Người đại diện: VÕ THỊ MỸ QUÝ
Tổ dân phố 5, Thị trấn M’Drắk, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÍCH ĐÀO

Mã số thuế: 6001738672
Người đại diện: LƯƠNG PHONG THANH
Buôn A Lê Lai, Xã Krông Jing, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG AN PHÁT

Mã số thuế: 6001737559
Người đại diện: NGUYỄN VĂN HẬU
Thôn 2, Xã Krông Jing, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN EA TRANG FARM

Mã số thuế: 6001737189
Người đại diện: TRẦN ĐĂNG ANH
Buôn M’Gơm, Xã Ea Trang, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 715

Mã số thuế: 6001736883
Người đại diện: NGUYỄN THỊ BÉNGÔ THỊ HOÀI
Thôn 5, Xã Ea Riêng, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DƯƠNG LÂM PHÁT

Mã số thuế: 6001736650
Người đại diện: NGUYỄN THANH DƯƠNG
Thôn 18, Xã Ea Riêng, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BẢO AN DAK LAK

Mã số thuế: 6001736442
Người đại diện: LÃ XUÂN HƯỚNG
Thôn 9, Xã Ea Pil, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH HOÀNG LIÊN SND

Mã số thuế: 6001734621
Người đại diện: NHỮ DUY MINH
Thôn 11, Xã Ea Pil, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI M'ĐRẮK

Mã số thuế: 6001734413
Người đại diện: NGUYỄN XUÂN DŨNG
Thôn 6, Xã Cư Prao, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ TẤN PHÁT

Mã số thuế: 6001734300
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC PHONG
Thôn 5, Xã Ea Pil, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NÔNG NGHIỆP TẤN PHÁT

Mã số thuế: 6001734269
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC PHONG
Thôn 5, Xã Ea Pil, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHO THUÊ TẤN PHÁT

Mã số thuế: 6001734283
Người đại diện: NGUYỄN NGỌC PHONG
Thôn 5, Xã Ea Pil, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BÌNH AN M ĐRẮK

Mã số thuế: 6001732857
Người đại diện: CAO CHÍ THỨC
Thôn 3, Xã Krông Jing, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GỖ QUANG VIỆT

Mã số thuế: 6001731973
Người đại diện: PHAN VĂN THẢO
Thôn 1, Xã Ea Pil, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN PHÙ SA LAND

Mã số thuế: 6001726451
Người đại diện: Y TRINH BYĂ
Số 390 Đường Nguyễn Tất Thành, Tổ dân phố 1, Thị trấn M’Drắk, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP ĐIỆN A37

Mã số thuế: 6001724302
Người đại diện: HOÀNG XUÂN HIẾU
Thôn 2, Xã Krông Jing, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG NAM KHÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: 6001722979
Người đại diện: TRẦN THANH NHÂN
Thôn 11, Thị trấn M’Drắk, Huyện M'ĐrắK, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam