Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại huyện ea h\'leo


BÙI HỮU HOANG

Mã số thuế: 6000159915
Người đại diện: Bùi Hữu Hoang
491 Giải phóng - Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN TINH DẦU SẢ TÂN TRÀO

Mã số thuế: 6001621956
Người đại diện: Mông Văn Mậu
Thôn 4 - Xã Ea Tir - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG TRẦN THỊ TÂM

Mã số thuế: 6001595632
Người đại diện: Trần Thị Tâm
TDP 2 - Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

HTX NÔNG NGHIỆP DÂU TẰM TƠ- CƯ AMUNG

Mã số thuế: 6001656074
Người đại diện: Hoàng Thị Vành
Thôn 10B - Xã Cư A mung - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ NÔNG - LÂM VÀ CHĂN NUÔI VẠN THẮNG

Mã số thuế: 6001673048
Người đại diện: Bùi Hữu Tuyên
Thôn 4 - Xã Ea Tir - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM VÀ DV ĐIỆN TỬ, ĐIỆN MÁY QUANG HUY

Mã số thuế: 6000162636
Người đại diện: Bùi Quang Huy
Thôn 6 Thị Trấn EaDrăng - - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC THIÊN NGA

Mã số thuế: 6001628687
Người đại diện: Huỳnh Thị Bích Nga
149 Nguyễn Văn Cừ - Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ LONG PHÁT

Mã số thuế: 6001566790
Người đại diện: Phạm Trường Mạnh
Thôn 2 - Xã Ea Ral - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

HTX NÔNG NGHIỆP DỊCH VỤ CÔNG BẰNG EANAM

Mã số thuế: 6001618738
Người đại diện: Huỳnh Trần Chốn
Thôn 6 - Xã Ea Nam - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ LONG SƠN

Mã số thuế: 6001657254
Người đại diện: Đỗ Viết Vĩnh
Thôn 2A - Xã Ea H'Leo - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ EA H'LEO

Mã số thuế: 6001582619
Người đại diện: Nguyễn Đăng Long
Thôn 7 - Xã Ea Sol - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI CƠ GIỚI TÂN LẬP HUYỆN EAH'LEO

Mã số thuế: 6000159104
Người đại diện: Nguyễn Văn Bình
TDP 7 - Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

CTY TNHH 1TV LN THUẦN MẪN

Mã số thuế: 6000177061
Người đại diện: Hoàng Văn Chuyên
271 Giải Phóng - Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN EA H'LEO

Mã số thuế: 6000234873-005
Người đại diện: Trần Văn Tý
Thôn 8 thị trấn Ea Drăng - - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

CHI CỤC THUẾ HUYỆN EA H'LEO

Mã số thuế: 6000244180-011
Người đại diện: Đặng Đức Yến
574 Giải Phóng - Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

TRẠM KINH DOANH HÀNG XUẤT KHẨU HUYỆN EA H'LEO

Mã số thuế: 6000234538-035
Người đại diện: Huỳnh Văn Hương
Thôn tri C1, Xã Dlie Yang - - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

DOANH NGHIỆP TNTM NGÀN SÂU

Mã số thuế: 6000378610
Người đại diện: Đặng Tiến Hùng
38 Trần Phú - Thị trấn Ea Đrăng - - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

ĐÀI TRUYỀN THANH - TRUYỀN HÌNH HUYỆN EAHLEO

Mã số thuế: 6000415051
Người đại diện: Lương Đình Thông
TDP12 - Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN EAHLEO

Mã số thuế: 6000417098
Người đại diện: Phạm Thanh Vân
Khối 1 Thị trấn EaDrăng - - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

PHÒNG ĐỊA CHÍNH HUYỆN EAHLEO

Mã số thuế: 6000417080
Người đại diện:
UBND Huyện EaHleo - - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

DNTN - TM THANH XUÂN

Mã số thuế: 6000442993
Người đại diện: Cao thị Xuân
Thôn 5 xã EaWy - - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

ĐIỂM THU MUA SỐ 9

Mã số thuế: 6000381243-012
Người đại diện: Trần Quang Thành
Thôn 3 - xã Ea Ran - - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

UBND THỊ TRẤN EA ĐRĂNG

Mã số thuế: 6000645658
Người đại diện:
575 Giải Phóng - Thị trấn Ea Drăng - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG

Mã số thuế: 6000645626
Người đại diện: Phạm Thị Liễu
Thôn 2A - Xã Ea Wy - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.

UBND XÃ EAH'LEO

Mã số thuế: 6000645633
Người đại diện: Mai Văn Thắng
Thôn 3 - Xã Ea H'Leo - Huyện Ea H'leo - Đắk Lắk.