Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại huyện ea h'leo


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CTV - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 0312079358-006
Người đại diện: CAO TIẾN LONG
Thôn 5, Xã Ea H’Leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH NGÔ HIỀN

Mã số thuế: 6001733240
Người đại diện: NGÔ VĂN HIỀN
Thôn 1, Xã Ea Khal, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÂN PHỐI THƯƠNG MẠI VIỆT THÀNH

Mã số thuế: 6001729445
Người đại diện: HUỲNH HÀ CHÍ THÀNH
Tổ dân phố 5, Thị Trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH H2O FARM NĂM

Mã số thuế: 6001729766
Người đại diện: ĐẶNG KIM TÙNG
Tổ Dân Phố 9, Thị Trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH H2O FARM SÁU

Mã số thuế: 6001729741
Người đại diện: ĐẶNG KIM TÙNG
Tổ Dân Phố 9, Thị Trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH H2O FARM BỐN

Mã số thuế: 6001729734
Người đại diện: ĐẶNG KIM TÙNG
Tổ Dân Phố 9, Thị Trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH H2O FARM BA

Mã số thuế: 6001729773
Người đại diện: ĐẶNG KIM TÙNG
Thôn 2, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH H2O FARM HAI

Mã số thuế: 6001729660
Người đại diện: ĐẶNG KIM TÙNG
Thôn 2, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH H2O FARM MỘT

Mã số thuế: 6001729533
Người đại diện: ĐẶNG KIM TÙNG
Thôn 3, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC TINH SA - CHI NHÁNH ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 0314644252-002
Người đại diện: NGUYỄN SINH PHÁP
Buôn A Riêng, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MTV TRẦN GIA HUY

Mã số thuế: 6001729068
Người đại diện: NGUYỄN THỊ DIỄM PHÚC
Tổ dân phố 4, Thị Trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH H2O FARM

Mã số thuế: 6001728089
Người đại diện: ĐẶNG KIM TÙNG
Thôn 3, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

DNTN THƯƠNG MẠI MINH THÔNG

Mã số thuế: 6000456178
Người đại diện: Phạm Thị Diễm
Số 74 Điện Biên Phủ, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI DLIEYANG

Mã số thuế: 6001726370
Người đại diện: Đỗ Thu Thảo
Thôn 2B, Xã Ea H’Leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI EAHLEO

Mã số thuế: 6001726268
Người đại diện: Đỗ Thu Thảo
Thôn 3, Xã Ea H’Leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI THẢO NGỌC ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001726363
Người đại diện: Đỗ Thu Thảo
Thôn 3, Xã Ea H’Leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI EATIR

Mã số thuế: 6001726412
Người đại diện: Đỗ Thu Thảo
Thôn 4, Xã Ea Tir, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI EARAL

Mã số thuế: 6001726395
Người đại diện: Đỗ Thu Thảo
Thôn 2B, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI CHƯ PHẢ

Mã số thuế: 6001726356
Người đại diện: Đỗ Thu Thảo
Thôn 5, Xã Ea H’Leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI EANAM

Mã số thuế: 6001726388
Người đại diện: Đỗ Thu Thảo
Thôn 3, Xã Ea Nam, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI EASOL

Mã số thuế: 6001726405
Người đại diện: Đỗ Thu Thảo
Thôn 3, Xã Ea Nam, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH GIƯ 86

Mã số thuế: 6001587007
Người đại diện: Nguyễn Hữu Phước
Thôn 6, Xã Ea Ral, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV ĐẠI PHÚC ĐẮK LẮK

Mã số thuế: 6001724454
Người đại diện: LÂM THỊ LÝ
Tổ dân phố 9, Thị Trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 6001722672
Người đại diện: Đỗ Thu Thảo
Thôn 3, Xã Ea H’Leo, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

CÔNG TY TNHH MTV THÀNH PHÁT QB

Mã số thuế: 6001720731
Người đại diện: CAO NHẤT THÀNH
Số 46 đường Nguyễn Chí Thanh, Thị Trấn Ea Drăng, Huyện Ea H'leo, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam