Tra cứu mã số thuế và danh sách công ty tại 28 mạc đĩnh chi


CHI CỤC KIỂM DỊCH THỰC VẬT VÙNG II

Mã số thuế: 0301466429
Người đại diện: Đăng Văn Hoàng
28 Mạc Đỉnh Chi - - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

TRUNG TÂM KIỂM ĐỊNH VÀ KHẢO NGHIỆM THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT PHÍA NAM

Mã số thuế: 0301466404
Người đại diện: Trần Thanh Tùng
28 Mạc Đỉnh Chi - - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.

VPĐD CROWN WORLDWIDE LTD (VP ANH)

Mã số thuế: 0304623944
Người đại diện: Christopher Schuster
28 Mạc Đỉnh Chi - - Quận 1 - TP Hồ Chí Minh.