Tra cứu mã số thuế theo ngành nghề

Ngành
1324 Sản xuất các loại dây bện và lưới
5120 Vận tải hàng hóa hàng không
1520 Sản xuất giày dép
1512 Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm
2012 Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
1062 Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột
0323 Sản xuất giống thuỷ sản
4293 Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4291 Xây dựng công trình thủy
4292 Xây dựng công trình khai khoáng
8512 Giáo dục mẫu giáo
8511 Giáo dục nhà trẻ
8220 Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi
02101 Ươm giống cây lâm nghiệp
02102 Trồng rừng và chăm sóc rừng lấy gỗ
96100 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
46595 Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
5590 Cơ sở lưu trú khác
9633 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ
2021 Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
8533 Đào tạo cao đẳng
9529 Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác
8620 Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa
8790 Hoạt động chăm sóc tập trung khác
0312 Khai thác thuỷ sản nội địa
7729 Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác
2920 Sản xuất thân xe có động cơ, rơ moóc và bán rơ moóc
1072 Sản xuất đường
46322 Bán buôn thủy sản
0230 Thu nhặt sản phẩm từ rừng không phải gỗ và lâm sản khác
50121 Vận tải hàng hóa ven biển
46613 Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan
46633 Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
55103 Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày
46614 Bán buôn khí đốt và các sản phẩm liên quan
56301 Quán rượu, bia, quầy bar
6130 Hoạt động viễn thông vệ tinh
46495 Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
46592 Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
46591 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
77302 Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng
1920 Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế
6622 Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
8010 Hoạt động bảo vệ cá nhân
0131 Nhân và chăm sóc cây giống hàng năm
0132 Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm
8521 Giáo dục tiểu học
8522 Giáo dục trung học cơ sở
8523 Giáo dục trung học phổ thông
8730 Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc
2652 Sản xuất đồng hồ
8890 Hoạt động trợ giúp xã hội không tập trung khác
6499 Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)
6512 Bảo hiểm phi nhân thọ
6511 Bảo hiểm nhân thọ
5223 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không
5110 Vận tải hành khách hàng không
46691 Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp
43221 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước
28160 Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp