Tra cứu tên người đại diện pháp luật Vương Hán Huê


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VIỄN THÔNG XANH

Mã số thuế: 0310118192
Người đại diện: VƯƠNG HÁN HUÊ
282/2, Nguyễn Tri Phương, Phường 04, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VƯƠNG LẬP

Mã số thuế: 0314766204
Người đại diện: VƯƠNG HÁN HUÊ
305 Nguyễn Tri Phương, Phường 05, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam