Tra cứu tên người đại diện pháp luật Võ Thị Thanh Phước


CHI NHÁNH CTY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG GIA PHÁT TG

Mã số thuế: 0303670959-001
Người đại diện: Võ Thị Thanh Phước
Số 141 Quốc Lộ 1, ấp Nam Xã Dưỡng Điềm - - Huyện Châu Thành - Tiền Giang.

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG NÔNG GIA PHÁT

Mã số thuế: 0303670959
Người đại diện: Võ Thị Thanh Phước
539/8 Lũy Bán Bích, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam