Tra cứu tên người đại diện pháp luật VÕ VĂN VI


CÔNG TY CỔ PHẦN THỜI TRANG VTI

Mã số thuế: 0311174961
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31 Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN VTI

Mã số thuế: 0311180972
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT VTI

Mã số thuế: 0311158712
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY VTI

Mã số thuế: 0311211451
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31, Saigon Trade center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC THƯƠNG MẠI THỦY SẢN QUỐC TẾ VIỆT NAM

Mã số thuế: 0311220713
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31 Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VTI

Mã số thuế: 0311196588
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31 Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VTI

Mã số thuế: 0311216435
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31 Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP VTI

Mã số thuế: 0311216957
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng , Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VTI

Mã số thuế: 0311231472
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31 Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM

Mã số thuế: 0309349727
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 19, Saigon trade center, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH ĐƯỜNG BAY VIỆT

Mã số thuế: 0309345070
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Tầng 31, Saigon Trade Center, số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VTI

Mã số thuế: 0311186156
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31, Saigon Trade center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH PHỐ TRÊN ĐỒI

Mã số thuế: 0311205899
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31 Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG VTI

Mã số thuế: 0311190113
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31, Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN THỂ THAO VTI

Mã số thuế: 0311194005
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31 Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN VTI

Mã số thuế: 0311203002
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31 Saigon Trade Center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VTI

Mã số thuế: 0311216763
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31, Saigon Trade center, 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ VTI

Mã số thuế: 0311223111
Người đại diện: VÕ VĂN VI
Lầu 31 Saigon Trade Center, Số 37 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam