Tra cứu tên người đại diện pháp luật Trần Ngọc Lựu


TRƯỜNG THCS BA VINH

Mã số thuế: 4300715711
Người đại diện: Trần Ngọc Lựu
Thôn 5, Nước Rê - Xã Ba Vinh - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ BA VINH

Mã số thuế: 4300847958
Người đại diện: Trần Ngọc Lựu
Thôn Nước Y - Xã Ba Vinh - Huyện Ba Tơ - Quảng Ngãi.